Sterke resultater i Norge i 1. kvartal 2013, bedring i Sverige

BWG Homes konsernet hadde operative driftsinntekter på NOK 939 millioner i 1. kvartal 2013. Det er en økning på 11,5 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2012. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 124 millioner, en økning på 33,8 prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 13,2 prosent (11,0 prosent), og kvartalets operative EBIT-margin ble 12,7 prosent (10,5 prosent).

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 568 millioner. Det er en reduksjon på NOK 92 millioner sammenlignet med samme periode i 2012. Det er en direkte effekt av at Block Watne selger en del av boligene nærmere tidspunkt for ferdigstillelse.

Kvartalets kontantstrøm brukt på driften utgjorde NOK 213 millioner mot NOK 88 millioner i 1. kvartal 2012. Netto rentebærende gjeld er økt med NOK 223 millioner fra forrige kvartal (årsskiftet).

- Konsernet kan vise til økt omsetning og solide resultater i 1. kvartal. Salget er historisk godt. Block Watne viderefører den positive trenden fra de foregående kvartaler, og leverer imponerende resultater. Boligmarkedet i Sverige er fortsatt krevende, men vi ser nå en mer positiv trend. Vår svenske virksomhet, BWG Homes AB, kan vise til forbedring i salget og positiv utvikling i resultater, selv om nivåene fortsatt er lave. Det forventes at mer effektiv produksjon og utviklingen av et bredere produktspekter med ulike oppgjørsformer vil gi positiv effekt på volum og resultater, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes ASA.

- Kjøpet av Kärnhem som ble gjennomført i april, innebærer en styrket satsning i leilighetsmarkedet. Prosjekter som Kärnhem utvikler, har en betydelig andel av leilighetsbebyggelse og borettslag (bostadsretter). Denne delen av boligmarkedet har klart seg bedre enn småhusmarkedet de siste par årene. Vi har forventninger til at kjøpet av Kärnhem vil styrke konsernets posisjon betydelig i Sverige fremover, sier Lars Nilsen.

Operasjonelle hovedtall i 1. kvartal 2013*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 939 millioner (NOK 842 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 124 millioner (NOK 93 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 15,2 % (13,8 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 146 millioner (NOK 119 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 13,2 % (11,0 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -213 millioner (NOK -88 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 1 041 millioner (NOK 910 millioner)
 • Ordrereserve: NOK 1 568 millioner (NOK 1 660 millioner)
 • Antall boliger i produksjon: 1 226 (1 196)
 • Antall boliger solgt: 433 (369)
 • Antall boliger overlevert: 313 (338)

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten. Tall fra Kärnhem AB inngår ikke i tallene ovenfor. Kärnhem AB vil inngå i konsernets rapportering fra og med mai 2013.

Konsernets resultatregnskap (IFRS) fremgår av side 10 i kvartalsrapporten.

For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 080 ansatte. Omsetning i 2012 var på 3,5 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker