Sterke resultater i Norge i 4. kvartal 2012, fremdeles krevende i Sverige

BWG Homes konsernet hadde operative driftsinntekter på NOK 961 millioner i 4. kvartal 2012. Det er en økning på 5,2 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2011. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 146 millioner, en økning på 15,9 prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 15,2 prosent (13,8 prosent), og kvartalets operative EBIT-margin ble 15,2 prosent (13,1 prosent). Det er foretatt nedskrivning av goodwill i den svenske virksomheten med NOK 404 millioner.


 

 

Konsernets ordrereserve ved utgangen av 2012 var NOK 1 455 millioner. Det er en reduksjon på NOK 159 millioner fra utgangen av 2011. Det er i hovedsak en direkte effekt av at Block Watne i større grad enn tidligere selger boligene senere i prosjektfasen.

Kontantstrøm fra drift for kvartalet var negativ med NOK 30 millioner mot negativ NOK 31 millioner i 4. kvartal 2011. Netto rentebærende gjeld er redusert med NOK 129 millioner fra årsskiftet.

- Både 4. kvartal og året 2012 har samlet sett vært meget bra for konsernet. Den norske virksomheten viderefører den positive trenden fra de foregående kvartaler, og leverer historisk sterke resultater. Situasjonen i Sverige er fortsatt krevende. I løpet av 2012 synes likevel fallet i salget å ha stoppet opp, og vi har visse positive forventinger til salget fremover. Lønnsomheten i den svenske virksomheten er fortsatt lav. Vi har gjennomført en rekke tiltak for å styrke lønnsomheten, men hvor raskt bedre lønnsomhet kan oppnås vil også være avhengig av markedsutviklingen, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes ASA.

- Konsernet har i 2012 refinansiert all gjeld og har også fått tilført ny egenkapital. Det vil fremover være et sterkt fokus på å begrense kapitalbindingen. Konsernet har nå en sterk finansiell stilling og forventer fortsatt gode resultater. Styrets revisjon av utbyttepolitikken understreker oppfatningen om at aksjonærene fremover skal få sin andel av disse resultatene, sier Lars Nilsen.

Operasjonelle hovedtall i 4. kvartal 2012*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 961 millioner (NOK 913 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 146 millioner (NOK126 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 15,2 % (13,8 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 146 millioner (NOK 119 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 15,2 % (13,1 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -30 millioner (NOK -31 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 800 millioner (NOK 634 millioner)
 • Ordrereserve: NOK 1 455 millioner (NOK 1 613 millioner)

Operasjonelle hovedtall for 2012*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 3 483 millioner (NOK 3 461 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 457 millioner (NOK 408 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 13,1 % (11,8 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 446 millioner (NOK 386 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 12,8 % (11,2 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -281 millioner (NOK -150 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 3 374 millioner (NOK 3 199 millioner)

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten.

Konsernets resultatregnskap (IFRS) fremgår av side 11 i kvartalsrapporten.

For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktinformasjon:

Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,

Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

Dokumenter og linker