Sterkt første halvår 2006 i Block Watne Gruppen

(Oslo 30. august 2006) Block Watne Gruppen hadde en omsetning i første halvår 2006 på 727 millioner kroner, på nivå med første halvår 2005. For andre kvartal ble omsetningen 370 millioner kroner, en nedgang på 3,5 prosent i forhold til andre kvartal 2005. Driftsresultatet (EBIT) for første halvår ble105 millioner kroner, en økning på 10,5 prosent i forhold til første halvår i fjor. For kvartalet ble driftsresultatet 56 millioner kroner, en økning på 0,7 prosent i forhold til andre kvartal i fjor.
 
Ordrereserven er økt som følge av en sterk ordreinngang. Per 30.06.06 er ordrereserven på NOK 1 005 millioner mot NOK 830 millioner per 30.06.05, en økning på 21 prosent. Dette gir et godt grunnlag for produksjonen fremover.
 
Konsernet hadde i 2. kvartal 2006 driftsinntekter på NOK 370 millioner, ca NOK 13 millioner lavere enn 2. kvartal 2005. Driftsinntektene i kvartalet reflekterer en forskyvning i enkelte prosjekter. Enkelte distriktskontorer har hatt kapasitetsutfordringer i forhold til underentreprenører og intern bemanning. I tråd med konsernets policy prioriteres sikkerheten i prosjektenes utførelse og økonomi fremfor kortsiktig topplinjevekst. For 1. halvår var driftsinntektene NOK 727 millioner som er på nivå med 1. halvår 2005.
 
Driftsresultatet (EBIT) ble for 2. kvartal 2006 NOK 56 millioner, marginalt høyere enn 2. kvartal 2005.
EBIT-marginen er økt fra 14,5 prosent i 2. kvartal 2005 til 15,1 prosent i 2. kvartal 2006. For 1. halvår ble driftsresultatet NOK 105 millioner (14,5 %) mot NOK 95 millioner (13,0 %). Dette er en økning på 10,5 prosent. Forbedringen sees i sammenheng med relativt høyere omsetning innen "Gründer-prosjekter" "og "Egne Felt".
 
Resultatet før skatt (EBT) ble NOK 48 millioner for 2. kvartal 2006 mot NOK 45 millioner for samme kvartal 2005. For 1. halvår ble resultat før skatt NOK 91 millioner, mot NOK 77 millioner for 1. halvår 2005, en økning på 18,2 prosent.
 
 
Kontantstrømmen fra driften er i kvartalet preget av skattebetaling på NOK 62 millioner, og er således negativ med NOK 30 millioner. Hittil i år er kontantstrømmen fra driften positiv med NOK 34 millioner. Det har ikke vært gjort nevneverdige investeringer hittil i år. Konsernet har god likviditet.
 
Ordreinngangen i 2. kvartal 2006 var NOK 478,6 millioner mot NOK 430 millioner for samme kvartal 2005, en økning på 11,2 prosent. For 1. halvår 2006 var ordreinngangen NOK 932 millioner (NOK 833 millioner), en økning på 11,9 prosent.
 
Markedet for nye boliger har i første halvår vært svært godt. Vi forventer et fortsatt stabilt marked også i annet halvår. Konsernet opprettholder sitt fokus på høy kvalitet og lønnsomhet i prosjektene fremfor kortsiktig topplinjevekst. Det ventes noe lavere driftsinntekter i 3. kvartal 2006 enn i samme kvartal i fjor. For året 2006 som helhet ventes driftsinntekter som i 2005.
 
 
For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker