Sterkt resultat og økte marginer

 

BWG Homes ASA hadde driftsinntekter på NOK 657 millioner i 4. kvartal 2009. Det er en reduksjon på 8,9 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2008. Driftsresultatet (operativt EBITDA) ble NOK 85 millioner, en økning på 25,0 prosent. Kvartalets EBITDA margin ble 12,9 prosent. Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt ble NOK 132 millioner, en forbedring på 173 prosent forhold til 4. kvartal 2008.

 

Konsernets ordrereserve ved utgangen av 2009 var NOK 1 471 millioner. Ordrereserven har økt med 25,8 prosent i forhold til utgangen av 2008.

 

Kontantstrøm fra drift for året 2009 var NOK 301 millioner. Dette er en forbedring på NOK 527 millioner i forhold til 2008. Netto rentebærende gjeld er redusert med NOK 590 millioner fra forrige årsskifte.

 

Nedgangen i omsetning for året 2009 er en følge av at konsernets produksjon ble tatt vesentlig ned både i Norge og Sverige gjennom 2008 og inn i 2009.

 

- 2009 har vist seg å bli et godt salgsår for BWG Homes. Ved utgangen av 2009 har ordreinngangen økt med 23 prosent sammenlignet med 2008. 2009 avsluttes med et sterkt resultat og solide marginer. Konsernet har en sterk kontantstrøm, og gjennom 2009 har den rentebærende gjelden blitt betydelig redusert, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes.

 

- Vi vurderer rammebetingelsene for vår virksomhet som overveiende positive for 2010. Boligrenten er fremdeles på et lavt nivå, arbeidsledigheten er stabil, og etterspørselen etter nye boliger er økende både i Norge og Sverige. Kapasitet og produksjonstakt vil gradvis bli trappet opp i 2010, samtidig som vi opprettholder fokus på effektiv drift og lønnsomhet.

 

 

Hovedtall 4. kvartal 2009

Driftsinntekter: NOK 657 millioner (NOK 721 millioner)

Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 85 millioner (NOK 68 millioner)

EBITDA-margin: 12,9 % (9,4 %)

Operativt driftsresultat EBIT: NOK 81 millioner (NOK 67 millioner)

EBIT-margin: 12,4 % (9,4 %)

Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK 132 millioner (NOK 48 millioner)

Ordreinngang: NOK 690 millioner (NOK 225 millioner)

 

Foreløpige hovedtall 2009

Driftsinntekter: NOK 2 534 millioner (NOK 3 172 millioner)

Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 274 millioner (NOK 378 millioner)

EBITDA-margin: 10,8 % (11,9 %)

Operativt driftsresultat EBIT: NOK 250 millioner (NOK 357 millioner)

EBIT-margin: 9,8 % (11,2 %)

Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK 301 millioner (NOK -226 millioner)

Ordreinngang: NOK 2 882 millioner (NOK 2 347 millioner)

Ordrereserve: NOK 1 471 millioner (NOK 1 169 millioner)

 

 

 

For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.

 

Kontaktinformasjon:

Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,

Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker