Uttalelse fra styret i BWG Homes ASA vedrørende frivillig tilbud fra OBOS

Vedlagt følger styrets uttalelse i henhold til verdipapirhandelloven § 6-16 basert på frivillig tilbud fra OBOS.

Vedlegget inkluderer også en “fairness opinion” datert 26. mai 2014 som er avgitt av ABG Sundal Collier.

Kontaktinformasjon:

Styreleder Roar Engeland, tel: +47 926 53 197

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.