Uttalelse fra styret i BWG Homes ASA vedrørende frivillig tilbud fra OBOS

Vedlagt følger styrets uttalelse i henhold til verdipapirhandelloven § 6-16 basert på frivillig tilbud fra OBOS.

Vedlegget inkluderer også en “fairness opinion” datert 26. mai 2014 som er avgitt av ABG Sundal Collier.

Kontaktinformasjon:

Styreleder Roar Engeland, tel: +47 926 53 197