Vedr. obligasjonseiermøte ISIN NO 001 0695042 FRN BWG Homes ASA Senior Unsecured Bond Issue 2013/2018

Utsteder foreslår endring i «Second Proposal» i innkallingen til Obligasjonseiermøte 12. september 2014. 

Se vedlegg.