Vedr. obligasjonseiermøte ISIN NO 001 0695042 FRN BWG Homes ASA Senior Unsecured Bond Issue 2013/2018

Utsteder foreslår endring i «Second Proposal» i innkallingen til Obligasjonseiermøte 12. september 2014. 

Se vedlegg.

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.