Bygger brannfeller

Desember er tradisjonelt den verste brannmåneden. Ikke bare slurves det med brannsikring i både boliger og næringsbygg. Vi bygger også brannfeller.

- Brannskadene blir mye mer omfattende enn nødvendig. Av hensyn til byggekostnadene brukes mye tre i stedet for mur og betong, som ikke brenner, sier direktør Dagfinn Kalheim i Norsk Brannvern Forening.

En FN-studie om brannrisiko viser at Norge ligger nest dårligst an når det gjelder økonomisk tap etter branner i forhold til BNP. En av forklaringene på dette er ifølge forsikringsnæringen at vi har mange bygg og boliger i tre.

Hindrer spredning
En svensk rapport basert bl.a. på tall for forsikringsbransjen viser at spredning av brann i flerfamilieboliger ble hindret i 95 prosent av tilfellene der leilighetene var bygd i mur eller betong. Rapporten viser også at leilighetsbygg i brennbare materialer står for mer enn halvparten av storbrannene i Sverige, til tross for at bare 10 prosent av bygningsmassen er i slike materialer.

- Det kan ikke herske tvil om at skadeomfanget kunne vært redusert betydelig om vi hadde bygd mer i mur og betong, spesielt i områder som ligger et stykke unna brannstasjon, sier Kalheim.

Han peker på at dette særlig gjelder flerfamilieboliger og kommunale bygg som skoler, barnehager og sykehjem/aldersboliger, der spredningsfaren er størst.

Mens det for 30 år siden tok 7-15 minutter før en bolig ble overtent, tar det nå bare 3-7 minutter, ifølge Kalheim.

Dette skyldes at vi bruker mer av lett antennelige bygningskonstruksjoner og dessuten mer kunststoff i møbler og tekstiler både i bolighus og offentlige bygg.


For ytterligere informasjon, kontakt

Dagfinn Kalheim, adm. direktør i Norsk Brannvern Forening
Tlf.: 23 15 71 02
Mob. tlf.: 977 59029
E-post: dagfinn.kalheim@brannvernforeningen.no

Prosjektleder Ole H. Krokstrand, Byggutengrenser.no
E-post: ole@byggutengrenser.no
Tlf.: 22 87 84 41
Mobiltlf.: 916 45311Multimedia

Multimedia