Hver tredje nordmann er støyplaget

Norsk støyforening mottar stadig flere henvendelser fra folk som er kraftig plaget av støy. Mange av plagene kunne vært unngått dersom boligbyggere hadde brukt tyngre materialer som mur og betong i ytterveggene.

- Støy bør være med som en del av planarbeidet før man bygger boligen. Dessverre er det mange som ikke tenker på dette før boligen er oppført, og da er det både vanskeligere og dyrere å beskytte seg mot støyen, sier daglig leder Hanne Herrman i Norsk forening mot støy.

Øker stressnivået
Tall fra SSB viser at ca. 1,7 millioner nordmenn er utsatt for støy. For noen er støyen så plagsom at det går på helsa løs.

- Søvnmangel, depresjon og nedsatt hørsel er vanlige støyplager. Støy øker også stressnivået, noe som i sin tur kan gi høyere blodtrykk. Forskning viser at personer som er utsatt for støy har en langt høyere risiko for hjerte- og karsykdommer enn andre. Barn som utsettes for mye støy, kan dessuten få nedsatt læringsevne, sier Herrman.

Hun forteller at kroppen registrerer støyen også når man sover. Derfor er der viktig at boligen er best mulig lydisolert. Da er tunge materialer som mur og betong nærliggende alternativer.

Mange nabokonflikter
SSB-tallene viser at hele 79 prosent av støyplagene kommer fra veitrafikken. Jernbanetrafikk, luftfart og industri står for 4 prosent hver. Noen er også plaget av nabostøy, og dette gir grobunn for mange konflikter.

- I det siste har vi fått mange henvendelser i forbindelse med varmepumper. Når viften til denne monteres i retning av naboens soveromsvindu, kan det fort bli et dårlig forhold dem imellom. I en sak gikk naboen med på å flytte viften, men flyttet den senere tilbake da det oppstod en annen konflikt mellom dem, forteller hun.

Flere av dem som tar kontakt med Norsk forening mot støy, er nabo til en skytebane, et pukkverk eller en containerhavn. Det har dessuten dukket opp en ny støykilde for dem som bor i nærheten av veier. De nye midtstripene som skal vekke sjåfører som er på vei over i feil kjørebane, lager også mye bråk for dem som bor i nærheten.

- Støyen i samfunnet er økende, dermed blir også flere plaget, sier Herrman.


For ytterligere informasjon, kontakt:
Hanne Herrman,
daglig leder Norsk forening mot støy, www. stoyforeningen.no
Telefon: 22 42 03 00
E-post: post@stoyforeningen.no

Multimedia

Multimedia