Internasjonal pris til Gyldendalhuset

Gyldendalhuset er kåret til årets europeiske betongbygg. Dermed høster arkitekt Sverre Fehn enda mer anerkjennelse for det krevende byggeprosjektet.

- Det ligger stor prestisje i å bli tildelt European Concrete Award 2008. Gyldendalhuset er vurdert opp mot mange anerkjente byggverk fra hele Europa, sier arkitekt og prosjektleder Inge Hareide.

Vekker internasjonal oppsikt
Han synes det er gledelig at det nye hovedkontoret til Gyldendal Norsk Forlag har vakt oppsikt utenfor landets grenser. Det synes også Gyldendals visekonsernsjef, Jon Østbø.

- Vi har stor pågang fra utenlandske aktører innen arkitektur og bygg, og vi prøver å tilrettelegge så langt det lar seg gjøre. Vi er også stolte av å vise frem bygget vårt både til forfattere, media og andre besøkende, sier Østbø.

Han karakteriserer Gyldendalhuset som ”et fantastisk Sverre Fehn-prosjekt”.

Forankret forlagets historie
Sverre Fehn har jobbet med Gyldendalhuset siden 1996. Full prosjektering startet i 2004, da forlaget ville knytte sammen virksomhetene som ligger mellom Universitetsgata og Sehesteds plass. Løsningen ble å rive mesteparten av inventaret, mens den originale fasaden fra 1870 ble beholdt. I det store sentralrommet, som er omkranset av kontorer, er det bygget en kopi av Gyldendals hovedkvarter i København – Det danske hus.

- Vi ville forankre historien til forlaget, samtidig som vi skulle ta dem med inn i fremtiden. Spenningen mellom det tradisjonelt pittoreske og det moderne preger bygget, sier Hareide.

Mesterlig gjennomført
Arkitekten påpeker at betong er et formbart materiale, som gir store muligheter.

- Brukt på riktig måte kan betong gi overraskende resultater med en sterk estetisk kraft, sier han.

Dette synes juryen i European Concrete Award 2008 at arkitekt Sverre Fehn, entreprenører, underleverandører og byggherre har lykkes med i fellesskap.

- Bruken av betong, både detaljene og det generelle samspillet med andre materialer, er mesterlig gjennomført, heter det i jurybegrunnelsen.

Krevende prosjekt
Arbeidet med Gyldendalhuset pågikk i tre år og var svært krevende. Ikke bare var tomten utfordrende å jobbe på; det var også et høyt ambisjonsnivå for prosjektet.

- Denne prisen er en anerkjennelse til alle dem som har vært med å bygge huset. De har prestert langt over det man kunne forvente. Det ble et fantastisk samarbeid, der alle hadde et sterkt ønske om å få prosjektet realisert, selv om det var krevende, sier visekonsernsjef Jon Østbø.


For ytterligere informasjon, kontakt:
Inge Hareide, prosjektleder Arkitekt Sverre Fehn AS, mobil: 941 65 425
Jon Østbø, visekonsernsjef Gyldendal, mobil: 906 19 100
Ole H. Krokstrand, prosjektleder byggutengrenser.no, mobil: 916 45311


Om European Concrete Award
European Concrete Award ble første gang delt ut av European Concrete Societies Network (ECSN) i 2002. ECSN er et nettverk for betongindustrien i Østerrike, Finland, Sverige, Norge, Storbritannia, Irland, Nederland, Belgia, Frankrike, Tyskland, Tsjekkia og Italia. Det nomineres kandidater innenfor de to kategoriene bygg og anlegg.

Viktige kriterier i vurderingen er arkitektur og utnyttelse av betongens egenskaper, håndverksmessig utførelse, vanskelighetsgrad og innovasjon samt selve bygningskonstruksjonen.

European Concrete Award utdeles annethvert år. Årets pris ble utdelt i den tsjekkiske byen Hradec Kralove like utenfor Praha.
Følgende involverte virksomheter ble berømmet for prosjektet og tildelt diplomer under høytideligheten:
Arkitekt Sverre Fehn, Vedal prosjekt, Strøm Gundersen as, Con-Form Lunde as, Unicon as og Rambøll Norge.

Fra juryens begrunnelse
• Bygget scorer spesielt på hvorledes betongmaterialet er brukt på en svært bevisst måte for å understreke helheten og sammenhengen i kontorgalleriene. Man får en helt spesiell opplevelse når man kommer inn i det åpne rommet som omkranses av de horisontale betongbåndene i hver etasje.
• Trappehuset har en skulpturell utforming som illustrerer betongmaterialets formbarhet.
• Betongflatene er lyse og glatte med en utførelse man sjelden opplever.
• Også bruk av betong i pyramidene som skaper de utradisjonelle overlysene fremheves.

Bildetekst:

Glade prisvinnere

I første rekke fra venstre:
Kristoffer Moe Bøksle, Kima Arkitektur, Stein Karlsen, Vedal Prosjekt, Jan Einar Stavhaugen, Con-Form Lunde, Camilla Frølich, Gyldendal ASA.
I bakre rekke: Egil Lundhaug, Strøm Gundersen AS, Inge Hareide Kima Arkitektur og Per Karsten Dahl, Unicon as. Bøksle og Hareide mottok prisen på vegne av Sverre Fehn.

Multimedia

Multimedia