Kommuner uten oversikt

Norske kommuner har ikke oversikt over hvor mye de bruker på vedlikehold av skoler og andre bygg. Det bidrar til at den kommunale eiendomsmassen forfaller ytterligere. Nå skjerpes kravene til rapportering.

- Kommunene har en eiendomsmasse verd rundt 500 milliarder kroner. Når mange av dem nedprioriterer vedlikeholdet, er det en dårlig forvaltning av fellesskapets verdier, sier prosjektleder Ole H. Krokstrand i bransjeorganisasjonen Byggutengrenser.

Frem til nå har det ikke vært mulig å skaffe oversikt over hvor mye kommunene faktisk bruker på vedlikehold. Årsaken er at rapporteringen til KOSTRA (KOmmune-STat-Rapportering) har vært lite hensiktsmessig. Fra og med 2008 er imidlertid rapporteringsreglene endret, slik at det nå blir lettere å vurdere kommunenes vedlikehold.

Helsefarlige skoler
- Det er dårlig økonomi å nedprioritere vedlikehold. Da forfaller eiendommene enda mer, og det blir enda dyrere å sette dem i stand igjen. Mangelfullt vedlikehold fører dessuten til dårlig inneklima. I mediene hører vi stadig om skoler som er helsefarlige for både barn og ansatte, sier Krokstrand.

Utfordringer med mangelfullt vedlikehold kunne lang på vei vært løst dersom kommunene hadde bygget skoler, aldershjem og andre bygg i bestandige materialer som mur og betong. I stedet velges det ofte i mange kommuner materialer som kanskje gir en lavere førstegangs investering, men et stort vedlikeholdsbehov i fremtiden.

Kartlegger tilstanden
Krokstrand får støtte av Svein Bjørberg, som er professor ved NTNU og rådgiver i Multiconsult.

- Materialer med høy kvalitet og gode materialtekniske egenskaper gir bygget lang levetid. I tillegg reduseres kostnadene til vedlikehold. For eksempel er mur og betong lite påvirkelig for nedbryting av fukt og vann, sier Bjørberg.

Ifølge Statens byggtekniske etat er vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren på 50-150 millioner kroner. Nå har Kommunenes Sentralforbund (KS) iverksatt prosjektet ”Vedlikehold i kommunesektorene”, der vedlikeholdsetterslepet og kostnader knyttet til vedlikehold skal dokumenteres. Prosjektet skal også analysere årsaker og sammenhenger for prioriteringene innen vedlikehold. Det er PwC og Multiconsult som utfører prosjektet.

- Vi er godt i gang med prosjektet og har gjennomført workshops i flere fylker. Målet er å kartlegge tilstanden på kommunenes eiendommer, slik at vi kan kalkulere oppgraderingsbehovet. Deretter skal det utarbeides oppgraderingsplaner som skal legges frem for myndighetene, sier professor Svein Bjørberg.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Prosjektleder Ole H. Krokstrand, Byggutengrenser
E-post: ole@byggutengrenser.no
Tlf.: 22 87 84 41
Mobiltlf.: 916 45311

Multimedia

Multimedia