Bærekraft bygges med murstein

Report this content

Europeiske arkitekter ser generelt murstein som det mest bærekraftige byggemateriale til fasader. Det viser en ny internasjonal rapport der 1600 arkitekter fra 8 europeiske land har medvirket.

”Teglbransjen har i mange år arbeidet hardt for å dokumentere og beskrive mursteinens mange fordeler når det gjelder bærekraftens mer enn 50 indikatorer ifølge de felles europeiske normene. Derfor er det naturligvis gledelig at så mange arkitekter ute i verden anerkjenner den miljømessige fornuften i å bygge med murstein”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Arkitektene i rapporten kommer blant annet fra Tyskland, Spania, Italia, England og Frankrike. I Skandinavia ser man en lignende tendens blant arkitekter, da de foretrekker murstein fremfor andre fasadematerialer i deres egen privatbolig.

Undersøkelser fra Lunds Tekniske Høyskole viser at cirka 2 ut av 3 svenske arkitekter foretrekker selv å bo i murte teglhus. Det skyldes blant annet mursteins holdbarhet og det lille behovet for vedlikehold. – To vesentlige aspekter når det gjelder bærekraft på europeiske plan.

Toppkarakterer til murstein
”Murstein ligger ganske flott i forhold til oppfyllelse av mange indikatorer i de europeiske CEN-standarder for bærekraftighet”, fastslår Tommy Bisgaard, og fortsetter:

”Det er nettopp egenskaper som en holdbarhet på minst 150 år for tegl og et minimalt behov for vedlikehold som er med til å plassere murstein blant de mest bærekraftige byggematerialer på markedet.  Med det kommer fordelen ved et riktig godt inneklima samt gode sosiale forhold slik som arkitektonisk verdi og øket brannsikkerhet. I tillegg er det ingen behov eller risiko ved deponering og over 95 % av nedbrutt tegl resirkuleres. Dette medfører at det kommer en høy score for de økonomiske indikatorene for det murte bygget med tegltak, og også en meget høy gjensalgs-verdi.”

Arkitektens visjon bevares
Sterke bærekraftige løsninger kan selvfølgelig kombineres med spennende arkitektur. Arkitekter har mange muligheter med tegl som fasade- eller takmateriale.

”Vi ser ofte at arkitekter og teglverker samarbeider om å utvikle nye formater og fargespill, som passer til arkitektenes visjon. - Det er veldig givende og innovative samarbeider som åpner en skattkiste med muligheter som nettopp tegl, som en av byggets minste og mest spennende byggestein, rommer. Arkitekten kan samtidig være sikker på at når mursteinfasaden står, bevarer den sitt estetiske uttrykk i ettertiden. Den verken ruster, skifter farge eller forvitrer, men får en flott patina med årene”, sier Tommy Bisgaard.

Les mer om tegl og bærekraftighet på byggitegl.no

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Multimedia

Multimedia