Bærekraftig bygg – hvor vanskelig kan det være?

Det kan faktisk være utrolig enkelt – men vi tenker bare ikke alltid over det. Fordi bærekraft har blitt snakket om som noe bra men vanskelig, samtidig med at mange bruker det innen f.eks. bygg uten å kunne definere begrepet bærekraft nærmere.

Bærekraft for en bolig skal først og fremst vurderes i forhold til selve bygningen og ut fra gjeldende felleseuropeiske standarder.

Mange begår den feilen å vurdere bærekraft i forhold til selve produktet, det enkelte bygningselementet.  Det er imidlertid vanskelig å sammenligne to produkter uten å se på alle bygningens forhold både når den bygges, brukes og endelig rives ned og bortskaffes.

Et byggeprodukt skal vurderes fra vugge til grav, altså i hele produktets levetid slik som beskrevet i EU's Byggevarepåbud. I de fleste europeiske land resirkuleres nedbrutt murverk nesten 100 %. På den måten unngår man å deponere eller brenne avfall fra gammelt bygg, som det er tilfellet med andre byggematerialer.

”I Norge og resten av Skandinavia har vi i tillegg hatt en tendens til å tenke at nytt er best. Det er naturligvis veldig riktig i å tenke innovativt. Men man skal ikke kassere erfaringer og gjennomprøvde materialer ”over natten” kun for å være med på innovasjonsvognen”, uttaler Tommy Bisgaard direktør for Byggitegl.no.

Mursteinen har eksistert i mange århundrer med en lang og glorverdig historie ved å være den foretrukne ”byggeklossen”. Dette skyldes blant annet fordi murstein holder i all slags værforhold og ikke krever særlig mye vedlikehold. Tegl kan heller ikke brenne.

Det skal også være sunt å bo i boligen

Men bærekraft er annet enn levetid og vedlikehold. Det handler også om helse og trivsel. Det skal være både behagelig og sunt å bo eller jobbe i bygningen.

”Inneklima er avgjørende for helse, trivsel og læring. Undersøkelser viser med all tydelighet at ens velbefinnende og prestasjonsevne faller voldsomt når inneklimaet ikke er i orden. I et veldig dårlig inneklima kan det samtidig utvikles sykdommer, som også kan være kreftfremkallende”, understreker Tommy Bisgaard.

Komfort er også ytterst viktig. Når det blir for varmt eller tørt i boligen tørker slimhinnene ut, beboerne får hodepine og konsentrasjonsvansker. Undersøkelser blant skoleelever viser at innlæringsevnen faller drastisk når temperaturen er for høy og luften for tørr. Her skal byggematerialene være i stand til å oppta overskuddsvarmen og avgi den igjen når temperaturen faller.

Motsatt dette er genene ved en for høy luftfuktighet i boligen. Her kan det utvikles muggsopp, som kan utvikle kronisk allergi og andre alvorlige sykdommer. Her bør man velge materialer som kan oppta fukten uten å ta skade og uten å danne grobunn for mugg, som bl.a. kan leve av tre, tapetklister, papir og andre organiske materialer.

Et annet inneklimafenomen som gir besvær er utskillelse av gasser som f.eks. formaldehyd, som er kreftfremkallende. Det er den samlede mengden av de materialene som i en bolig utleder formaldehyd, som gjør gassen farlig. Derfor har flere land over de seneste år senket grenseverdien for formaldehyd i boliger.

”Tenk logisk og velg enkelt. Tenk på levetid og de omkostningene som skal brukes på vedlikehold. Feil materialevalg er ikke bare dyrt, det kan også være direkte helseskadelig”, forteller Tommy Bisgaard som i en menneskealder har jobbet med bærekraft og b.la. vært dansk formann for komiteen for ”Sustainability Construction works” i EU.

Les mer om bærekraft og inneklima på www.byggitegl.no

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia