Beskytt boligen din mot radon

Norge er et av de landene i verden med de høyeste radonkonsentrasjoner i inneklimaet. Nesten hver 10 bolig har en for høy konsentrasjon, hvilket svarer til at ca. 450 000 nordmenn lever med forøket risiko for lungekreft. 

I gjennomsnitt oppholder nordmenn seg innendørs omtrent 22 timer i døgnet, og det stiller krav til et godt inneklima.

Direktør Tommy Bisgaard fra Byggitegl.no gir sine anbefalinger til hvilken type konstruksjon du skal se på når du vil minimere risikoen for radon, og samtidig skape et godt inneklima.

Tette konstruksjoner beskytter
”Det er viktig at huset har en god og tett konstruksjon ned mot bakken, da gassarten radon siger opp fra grunnen og kan spaltes til radioaktive stoffer. Hvis konstruksjonen er korrekt vil solid og tett mursteinsverk og gulv forhindre at større mengder radon siger inn mellom revner og sprekker” forteller Tommy Bisgaard.

Det kan være en høy konsentrasjon av radon i hus uten kjeller, men i hus med kjeller uten utluftinger er det i kjellerrommene at konsentrasjonen oftest er høyest. Det er derfor viktig at det er stengt godt av mellom kjellerrom og første etasje, samt at det er en viss form for luftskifte i kjelleren.

Husk veggene
Det siger også noe radon inn gjennom veggene, så også her gjelder det å ha en tett bygningskonstruksjon. ”Husets stand og konstruksjon har betydning for hvor mye radon det er i huset ditt, så det gjelder å ha et tett og solid hus bygget av kvalitetsmaterialer, samt å sørge for en korrekt plassert og intakt fuktsperre”, forteller Tommy Bisgaard.

Inner- og yttervegger av murstein, er i samspill med en korrekt fuktsperre en solid konstruksjon.

”Et mursteinshus kan også stå imot en lang rekke værmessige utfordringer som f.eks. økt nedbør, vind og frost. Med kraftige og tette inner- og yttervegger er du bedre beskyttet mot radongassen” forteller Tommy Bisgaard.

Inneklimaet er viktig
Ifølge WHO er radon den nest hyppigste årsaken til lungekreft. God utluftning og et generelt godt inneklima kan redusere radon i hjemmet. Tegl er et 100 % naturmateriale, og porene i murstein gjør at fukt og damp fra et rom suges opp og ledes ut gjennom husmuren bedre enn mange andre materialer. 

Les mere om tegl og inneklima på www.byggitegl.no

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia