Blir du forgiftet av din nye bolig?

Kryssfiner, sponplater, isolasjonsskum, lim, stoffer og maling er kun noen av de materialene vi ofte bruker til våre boliger og inventar. Men disse materialene kan alle inneholde den giftige gassarten formaldehyd som kan gi allergi og i verste fall kreft. Både NAAF og Direktoratet for Byggkvalitet er enige: Velg sunnere byggematerialer.

Velg bort materialer som kan avgi formaldehyd. Slik lyder rådet fra Astma- og allergiforbundet, NAAF. Det er spesielt trebaserte byggematerialer og syntetiske stoffmaterialer som inneholder den giftige gassarten. Vil man unngå astma og allergi, anbefaler NAAF at man i stedet velger utprøvde tradisjonelle byggematerialer av høy kvalitet.

Lovkrav å velge alternativer
Direktoratet for Byggkvalitet poengterer i folderen: “Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg”, at ifølge produktkontrolloven skal man unngå å bruke produkter med skadelige stoffer hvis det finnes bedre alternativer som ikke gir urimelige kostnader.

Tegl skaper sunne boliger
Et av de byggematerialene som lever opp til både anbefalingene fra Direktoratet for Byggkvalitet og NAAF, er tegl som brukes til murstein og takstein.

Tegl som består av brent leire avgir ingen skadelige stoffer. Det samme gjelder den mørtelen som brukes ved oppføringen av et murverk. Tegls bærekraft bekreftes av de internasjonale CEN- og DGNB-standarder for bærekraft, som teglbransjen setter en stor ære i å etterleve.

Les mer om tegl og sunne bygg på www.byggitegl.no og www.teglapp.com

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Multimedia

Multimedia