Brannfaren øker dramatisk om vinteren

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, skjer seksti prosent av dødsbrannene i vinterhalvåret. Det henger sannsynligvis sammen med at Norge har Europas høyeste forbruk av levende lys pr. innbygger, og at nordmenn tilbringer langt mer tid hjemme i egen bolig om vinteren hvor risikoen for å omkomme i brann er størst.

Når stearinlysene er tent, er det viktig å ikke la levende lys stå for nær veggen, men flytte dem midt ut i rommet. Sørg for å ha et brannslukningsapparat i nærheten. Skandinaviske erfaringer viser at selv en dør av massivt tre, bare kan motstå en brann i opp til 30 minutter. Følger man rådet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, er det derfor god grunn til å være ekstra oppmerksom på risikoen for brann om vinteren, spesielt hvis boligen er av tre eller har innervegger av tre, tapetsert gips eller andre brennbare materialer.

I en bolig med innervegger av ubehandlet murverk, er ikke risikoen så stor. Murverk kan nemlig tåle varmegrader på ca. 300 - 400° før murverket påvirkes styrkemessig. Et eksempel er Drammen Teater, som i 1993 brant ned til grunnen. Da Foreningen Drammens Teater så at de murte ytterveggene fortsatt besto, besluttet de med det samme at bygningen skulle gjenoppføres i samme sterke materiale og konstruksjon. Ut fra fotografier og andre kilder, ble teateret bygget opp igjen. Den 8. februar 1997 kunne Kong Harald åpne det nye teateret.

Fakta om murstein og brann
På grunn av murens vekt og den store varmeakkumuleringsevnen, trenger varmen fra en brann veldig langsomt inn i muren. Det er også viktig å påpeke at murstein ikke kan antennes, og den kan derfor heller ikke brenne. Murverk kan tvert imot tåle varmegrader opp til ca. 300 - 400° og murstein opp til ca. 1000°. Et murverk er derfor å betrakte som et av de beste materialer med hensyn til å motstå en brann. I tillegg avgir hverken teglstein eller mørtel giftige damper i en brann. På grunn av sine gode egenskaper er alle gamle, flotte peiser murt opp av murstein, og steinene i en peisovn er brente teglfliser.

Tips og gode råd til brannsikring

  • Sett aldrig levende lys for nær brannfarlige materialer som f.eks. gardiner, trevegger og tapetserte gipsvegger, møbler, tepper og lignende. Slukk stearinlysene før de brenner for langt ned.
  • Ha en bøtte med vann eller et brannslukningsapparat i nærheten.
  • Bruk selvslukkende stearinlys og lysmansjetter.
  • Hold øye med at hund, katt og barn ikke får dyttet til eller veltet tente lys og sett dem så høyt at de ikke kan nås.
  • Gå aldri fra levende lys, og unngå trekk som får lysene til å flakke. Hold derfor vinduer og dører lukket.       
  • Hold gangarealer og evt. trapper frie, så alle lett kan komme ud hvis skaden skulle skje.

Se mer på www.byggitegl.no

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører inden for murværk og tegl står bag byggitegl.no. Sammenslutningen består af såvel norske producenter, forhandlere og udførende muremestre i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor branchen, samt å støtte forskning og utvikling innenfor produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeide med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia