Byer uten vedlikehold kan bli fremtidens klimaperler

Den langsiktige, totaløkonomiske tankegangen er på vei tilbake i byggebransjen. Veiviseren er en ny klimaøkonomi, hvor bærekraft og vekst går hånd i hånd. Resultatet kan være byer med vedlikeholdsfrie hus, som dramatisk reduserer byenes samlede CO2-belastning.

Hele 70 % av verdens energiforbruk og energirelaterte utslipp av drivhusgasser stammer fra byer. Det viser beregninger fra Den Globale Kommisjon for Økonomi og Klima. I rapporten «The New Climate Economy» fra 2014 viser kommisjonen at bærekraft og økonomisk vekst går hånd i hånd, og utelukker ikke hverandre, som tidligere antatt. Både statsminister Erna Solberg og tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft har i en pressemelding kommentert rapportens resultater positivt. Kommisjonens konklusjon er også søt musikk for teglbransjen, som i mange år har jobbet hardt for mer bærekraftige og langtidsholdbare bygg.

Bygg til evigheten

«Fra et byggemessig perspektiv indikerer rapportens konklusjoner at den tidligere tanken om å bygge til evigheten er på vei tilbake. De langvarige og naturlige materialene som gagner miljøet mest kommer i fokus», uttaler Gitte Krusholm Nielsen, direktør i Byggitegl.no

En naturlig konsekvens av rapportens konklusjoner er, ifølge Gitte Krusholm Nielsen, at et ensidig fokus på billige anleggspriser og bygg med billige, vedlikeholdstunge byggematerialer må vike til fordel for mer totaløkonomiske og bærekraftige betraktninger. Byggematerialene er litt dyrere, som f.eks. murstein og takstein av tegl, men de har sterke fordeler.

CO2-perspektivene

«Et avgjørende element i ønsket om et grønt skifte og storbyer med mindre CO2-belastning er å bygge i materialer som ikke krever vedlikehold. På den måten kan man fjerne det CO2-utslippet, som etterfølgende skulle ha vært brukt til å produsere nye materialer, transportere disse til bygningene, bortskaffe de slitte byggematerialene og til maling osv., som måtte bli brukt på vedlikehold underveis.», uttaler Gitte Krusholm Nielsen.

Med tegl som kan holde i århundrer uten hverken overflatebehandling eller nevneverdig vedlikehold, er fremtidens sunne og vedlikeholdsfrie byer innenfor rekkevidde.

Les mer om mulighetene for vedlikeholdsfritt og bærekraftig byggeri på www.byggitegl.no og www.teglapp.com

Ytterligere informasjon

Adm. direktør Gitte Krusholm  Nielsen
Tlf. +45 7114 1440
Email: gkn@bygitegl.dk

Byggitegl.no

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia