Byggematerialer kan redusere C02-utslipp fra transport

1/3 av Norges samlede klimagass-utslipp skyldes transport. I 2020 forventes tallet å ha steget til mer enn 40 %. Det viser beregninger fra Miljøstatus.no. Byggebransjen kan minske utslippene ved å bl.a. bruke bærekraftige og holdbare byggematerialer uten stort behov for vedlikehold.

“En bygnings behov for vedlikehold henger direkte sammen med utslippene av CO2 fra transport. Hver gang man f.eks. skal hente nye tre-fasader eller kjøre til deponi med de gamle, slippes det ut CO2 og farlige partikler. Det gjelder også når gammelt tre skal brennes. Jo lenger en bygning holder, og jo mindre vedlikehold som er nødvendig, desto mindre er miljøbelastningen”, forklarer Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Ifølge Tommy Bisgaard overser mange CO2-belastningene og andre miljøforhold som er knyttet til vedlikehold, utskiftning av byggematerialer, nedriving samt deponering.

“Hvis man er seriøs omkring bærekraft, er det ikke nok å interessere seg for CO2-utslipp ut fra f.eks. vugge-til-port-prinsippet. Alle transportbelastninger og alle miljøforhold i hele bygningens levetid, inklusiv deponering må vurderes og beregnes for å gi et troverdig helhetsbilde. Dette kan kun gjøres ved å utarbeide en korrekt Miljøvaredeklarasjon etter EN 15804”, poengterer Tommy Bisgaard.

Murstein holder
Ifølge Tommy Bisgaard er murstein og takstein av tegl blant de mest bærekraftige fasadematerialer på markedet. Det skyldes bl.a. tegls holdbarhet på 150 år, mursteinbyggs lave behov for vedlikehold samt muligheten for resirkulering ved nedrivning. Gjennomfører man i tillegg en bærekraftsvurdering av en slik bygning etter EN 15978, hvor også sosiale faktorer som inneklima og brannsikkerhet samt økonomiske indikatorer inngår, står et mursteinbygg med tegltak sterkt i en slik sammenligning.

”Teglbygg holder i generasjoner uten større vedlikehold. Det er noe som også kan merkes på CO2-regnskapet. I Norge produseres all tegl med noe sagflis. Sagflisteglstein veier rundt 30 % mindre enn tradisjonelle teglmurstein, og medvirker derfor til ytterligere å senke CO2-utslippene ved f.eks. produksjon og transport”, forteller Tommy Bisgaard.

Les temahefte om bærekraft her

Les mer om bærekraft og tegl på www.byggitegl.no

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia