Det gode håndverket står høyt i kurs

Teglbransjen opplever et stigende fokus på det gode håndverket fra entreprenørenes side. Men det gode håndverket, som også omfatter det å bygge feilfritt og vedlikeholdsfritt, krever både produktivitetsfremmende tiltak på byggeplassen og den rette innstillingen til arbeidet. 

”Vi vet fra byggeplassene at det gode håndverket trives når rammene understøtter utvikling av raskere og mer effektive løsninger, både når det gjelder prosjektstyring og mer konkrete arbeidsredskaper”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Smarte redskaper - økt produktivitet
Som eksempel på rammenes betydning for utførelsen av det gode håndverket fremhever Tommy Bisgaard murerne: ”En vesentlig utfordring for murerne er at muring av en vegg skjer som en eneste lang sammenhengende og glidende prosess. Det stiller krav til god logistikk og planlegging med f.eks. Lean Construction, slik at alle materialene ligger for hånden på riktig tid og sted, og at ingen går i veien for hverandre”, forklarer han.

I tillegg økes effektiviteten med konkrete redskaper som murerstillaser, heiseplattformer og murerlifter, som er blitt veldig populære i byggebransjen. Populariteten skyldes bl.a. at de nye stillasstypene er lette å håndtere og kan klare belastningene. De fremmer også produktiviteten, da mange arbeidere kan ferdes på stillasene samtidig. I tillegg kan materialer oppbevares på stillaset, som kan tilføyes ekstra arbeidsplattformer, og det ytes også stor beskyttelse mot været.

Innstillingen er avgjørende
”Det gode håndverket innebærer i stor grad en innstilling til arbeidet, en faglig stolthet og personlig integritet, som bunner i respekt. – Respekt for materialer, redskaper, solide håndverkstradisjoner, menneskeliv, natur og miljø, kunder og hverandres tid og penger”, fremhever Tommy Bisgaard.

Som konkrete uttrykk for denne respekten fremhever han især sikring av materialkvalitet ved grundig mottakskontroll, korrekt avdekking av materialer og nyoppført murverk, slik at man unngår skader og misfarging, samt sikring av tilstrekkelig faglig viten hos både planleggere og utførende. I den forbindelsen har teglbransjen bl.a. fått utviklet prosjekteringsprogrammet EC6-Design som brukes av flere enn 200 rådgivende ingeniørfirmaer og ingeniørskoler. 

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia