Det moderne huset er et fullmurt passivhus

Man behøver ikke være klimaforkjemper for å velge et passivhus. Det er heller et spørsmål om å bygge et moderne hus, som kombinerer holdbare byggetradisjoner med nye tekniske og bærekraftige energiløsninger. På denne måten sikrer man seg at fremtidens strømregninger og vedlikehold av huset blir lavere og forutsigbart.

Det handler om å bygge i tegl; en lufttett konstruksjon med svært god isolering, energieffektive vinduer og uten kuldebroer. Hvis man bygger etter passivhusstandarden, kan et lite varmeanlegg, vanligvis i form av luftvarme og gulvvarme, være nok for romoppvarmningen i huset. Det er ofte en mikro-varmepumpe som sørger for både romoppvarmingen og produksjonen av varmt bruksvann, eventuelt sammen med et solvarmeanlegg”, forklarer Tommy Bisgaard, direktør for Bygg-i-tegl.no

Allerede i 2020 skal alle nye hus i Europa ha et energiforbruk på linje med et passivhus. Det vil si at energiforbruket i nye bygninger skal reduseres med minst 75 %. Det totale energibehovet til romoppvarming skal begrenses til maksimalt 15 kWh/m2om året i det innvendige boligarealet. Samtidig skal det totale primære energiforbruket til varmt bruksvann, romoppvarming/avkjøling, ventilasjon, pumper, husholdningsstrøm, lys ol. begrenses til 120 kWh/m² pr. år.

”Flere velger å bygge passivhus for å gi miljøet en hjelpende hånd. Med tegl blir passivhuset i tillegg vedlikeholdsfritt og bærekraftig. Hvordan vi bruker og vedlikeholder huset er nemlig også viktig, samt selve holdbarheten på bygningen. Et mursteinshus er stort sett vedlikeholdsfritt og har en levetid på mer enn 100 år. Dessuten resirkuleres nesten all tegl, og de kan gjenbrukes til andre byggeformål. Det gir en god boligøkonomi, samtidig som det ikke belaster miljøet”, sier Tommy Bisgaard.

Fakta

  • Oslo bystyre har bestemt at alle kommunale nybygg som hovedregel skal bygges etter passivhusstandard fra 2014, og tilfredsstille kravene til denne. Dette er et ambisiøst og framtidsrettet miljømål.
  • I tillegg vedtok bystyret at det skal utarbeides livsløpsplaner for energibruk og energisparing for alle kommunens bygg. Det skal gjennomføres pilotprosjekter med installering av solfangere, spesielt på bygg som ikke har fjernvarme, og hvor oljefyring skal fases ut.
  • Sintef utarbeider nå en plan for å innføre passivhus som standard.

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia