Engelsk bærekraftfarse kan unngås i Norge

Report this content

Hva brenner best: tre eller stein? Svaret er åpenlyst for de fleste. Likevel glemmer mange av oss det åpenlyse når vi velger byggematerialer til boligene våre. I England har det fått miljømessige konsekvenser som vi kan unngå her i landet, hvis vi velger brannsikre byggematerialer.

For omkring et halvt år siden brant trekonstruksjonen til Nottingham Universitets Carbon Neutral Laboratory for Sustainable Chemistry i England ned. Brannen varte i mer enn et døgn og jevnet konstruksjonen fullstendig med jorden.

De engelske avisene var ikke sene med å kommentere det ironiske i at laboratoriet som en fakkelbærer for bærekraft plutselig gikk opp i røyk og frigjorde enorme mengder CO2. Laboratoriets bærekraft var plutselig blitt en dårlig vits.

Trekonstruksjoner øker brannfaren
Ifølge en innsatsleder på stedet oppstod ytterligere 4-5 sekundære branner i konstruksjonen som direkte følge av at konstruksjonen var bygget av tre.

”Brannuhellet i England er en tragedie som tydelig viser problemet med bærende trekonstruksjoner: Selv om man impregnerer med brannhemmende kjemikalier eller andre lignende tiltak er det ingen vei tilbake når ilden først får tak”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no, som  nøye har fulgt saken.

Sikkerhet ved sunn fornuft
Den norske teglbransjen har tidligere advart både arkitekter, byggherrer og forbrukere mot å velge bærende konstruksjoner i tre, senest i forbindelse med konstruksjonen av et 17-etasjers trehøyhus i Kirkenes. Dette er ytterligere gjort aktuelt ved bygging av verdens høyeste trehus i Bergen.

”I teglbransjen er vi ikke imot innovativ bruk av byggematerialer. Men vi er imot at man spiller hasard med folks sikkerhet ved å tilsidesette sin sunne fornuft. Tre kan brenne. Derfor er det ikke et sikkert valg til bygningers bærende konstruksjoner”, fastslår Tommy Bisgaard.

Murstein kan ikke brenn
En optimal måte å brannsikre bygninger på er ved å bygge de bærende konstruksjoner i betong eller murstein. Murstein kan ikke brenne og i motsetning til tre frigir steinene ingen giftige impregneringsstoffer i tilfelle av brann.

Les mer om tegl og brannsikkerhet på www.byggitegl.no og www.teglapp.com

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Multimedia

Multimedia