Fugen løfter fasaden

Det er en tydelig trend i boligmarkedet. Vi uttrykker i høyere grad vår personlighet, livsstil og identitet gjennom boligen. Hjemmet blir et symbol på hvem man er.

”Vi lever i en tid hvor faste kategorier som klasse, lokalsamfunn og familie er i oppløsning. Det er derfor blitt stadig viktigere å vise frem sin egen individuelle livsstil, og her er boligen et av de mest opplagte steder å markere seg”, uttaler seniorforsker Kirsten Gram-Hansen fra By og Byg. Tommy Bisgaard fra bygg-i-tegl.no slutter seg til:

”Det ytre ved boligen er det første man ser. Og her kan man med enkle tiltak få effektfulle virkninger. Fugene fyller nemlig hele 20 % av murverkets samlede flate. Det finnes tallrike muligheter for å få et personlig, estetisk og stilfult ytre med fargerike fuger i flere former”.

Former og farger
Fugemørtelen kan være grov- eller finkornet og finnes i de fleste farger, f.eks. rød, hvit, kullsort, grå, rosa eller brun. Samtidig kan fugen formes og være både fylt og tilbakeliggende, bue elegant både utover og innover eller ende i en liten spiss.

Til et gyldent murverk vil en gylden fuge skape harmoni og homogene flater, mens en hvit eller sort vil øke kontrasten mellom fuge og murverk. Hvis man velger spiss ryggfuge, oppnås et mer arkitektonisk interessant resultat, mens den avrundede fuge gir et bløtere look.

Ta mureren med på råd
Når man skal velge fugefarge og form, er det en god idé å ta en murer med på råd. Det er nemlig viktig å bruke den fugemørtel som skal benyttes på huset for å oppnå det estetiske uttrykket som man ønsker.

Les mer på www.byggitegl.no.

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører inden for murværk og tegl står bag byggitegl.no. Sammenslutningen består af såvel norske producenter, forhandlere og udførende muremestre i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor branchen, samt å støtte forskning og utvikling innenfor produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeide med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia