Gratis lærebok til studenter, murmestre og rådgivende ingeniører

Det har lenge eksistert et ønske om et oppslagsverk for studenter, murmestre og rådgivende ingeniører innen murverksrelaterte spørsmål. De får nå en systematisk oppslagsverk om murverk.

Alle som er interessert innen murerfaget kan nå få hjelp fra byggitegl.no, via et oppslagsverk beregnet til undervisningsbruk. Riktignok er teksten på dansk, men er lett forståelig for oss her i Norge.

Oppslagsverket omfatter – i tillegg til materialgjennomgang – innsyn i viktige områder som stabilitet, skivevirkning, buer, teglbjelker og trådbindere, armert murverk, konsoller, ankre, brann, miljøklasse og styrkeparametre. Samtidig inneholder læreboken mange eksempler som kan brukes direkte i det daglige prosjektarbeidet. Flere studerende og rådgivende ingeniører i Danmark, og Danmark er jo er et stort murland, uttrykker stor begeistring for boken:

”Alle eksempler er nøye regnet ut og skal være greie å gå i gang med. Danske normer og norske normer er langt på veg sammenfallende. Men det er viktig å presisere at dette ikke er et prosjekteringsverktøy hvor forfatterne står ansvarlig som prosjekterende med tilhørende risiko og ansvar for et konkret prosjekt. Den aktør som har funksjonen/rollen som prosjekterende firma i et prosjekt er alltid den som må ta stilling til de valg som gjøres og det ansvar som dermed følger,” forteller Rolf Tollefsen, administrerende direktør i Norske Murmestres Landsforening.

”Tidligere har de studerende måttet unnvære en egentlig lærebok, og det har vært frustrerende for mange å ikke ha et oppslagsverk. Det har i høy grad vært et behov for en lærebok i både murer- og ingeniørutdannelsene,” avslutter Tommy Bisgaard, direktør for byggitegl.no.

Læreboken er på dansk og kan downloades gratis på http://www.mur-tag.dk/index.php?id=38  

Kontakt Rolf Tollefsen på e-post: rolf.tollefsen@bnl.no eller pr. telefon: 23087587/ 90524461

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører inden for murværk og tegl står bag byggitegl.no. Sammenslutningen består af såvel norske producenter, forhandlere og udførende muremestre i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor branchen, samt å støtte forskning og utvikling innenfor produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeide med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia