Ikke la inneluften gjøre deg syk

Et godt inneklima med god inneluft er avgjørende for vår helse. Men det gode inneklimaet kan bli vanskelig å sikre. Forbruksvarer og uhensiktsmessige byggemetoder kan forurenser luften i boligene våre med giftige partikler og fukt.

«Tenk på et nymalt rom. Malingen avgir gasser som både lukter kraftig og kan gi hodepine og ubehag. Det er samme prinsipp med både forbruksvarer og byggematerialer. Men det er ikke alltid at lukten i et rom avslører avgassingen. Det kan skje ubemerket inntil symptomene på dårlig inneklima kommer snikende, for eksempel konsentrasjonsvansker og hodepine, eller hvis det er svært alvorlig, astma og allergiske reaksjoner», forteller Gitte Krusholm Nielsen, direktør i Byggitegl.no, som i mange år har beskjeftiget seg med optimalisering av bygningers inneklima.  

Økende problem 

Avgassing av kjemikalier er en av de store truslene mot det gode inneklimaet. For bare 3 år siden registrerte Miljødirektoratet en stigning på hele 25 % i byggebransjens bruk av helse- og miljøskadelige stoffer. Stoffene ble brukt i blant annet maling, fugeskum, sparkelmasse, isolasjonsmaterialer og lim. Når stoffene brukes, kan de avgi giftige partikler og gasser til inneluften. 

Hyppig utlufting 

Hvis man ønsker å minske eller unngå avgassing, er det ifølge Gitte Krusholm Nielsen kun to veier å gå:  

«I første omgang handler det om god utlufting. Ofte i lengre tid enn man skulle tro. Med visse produktene kan det ta måneder før avgassingen har nådd et akseptabelt nivå. Hvis man ikke er innstilt på det, kan man følge Astma- og allergiforbundets anbefaling om å kjøpe produkter med lav avgassing», forteller Gitte Krusholm Nielsen. 

Sunne byggematerialer 

Et av de byggematerialene som utmerker seg ved slett ikke å ha noen avgassing, er tegl. Tegl ligger i toppen på de internasjonale bærekraftstandardene, blant annet på grunn av teglens evne til å skape et sunt inneklima. Tegl er samtidig et av de beste forsvar mot den kanskje største inneklimatrusselen: Fukt og muggsopp. 

«Moderne byggeskikk bruker ofte byggematerialer som lukker fukten inne i bygningen og øker risikoen for muggsopp. Tegl er derimot ’diffusjonsåpent’. Det vil blant annet si at tegl kan oppta fukt fra inneluften og transportere den ut av bygningen og derved regulere luftfuktigheten. Det er en fantastisk egenskap hvis man vil unngå muggsopp», forteller Gitte Krusholm Nielsen.  

Tegl støtter et godt inneklima på følgende måter: 

  • Avgir ingen gasser 
  • Gir ikke næring til muggsopp 
  • Ingen luftplager 
  • Akkumulerer og regulerer varmen 
  • Demper lyd 
  • Absorberer og avgir vann raskt 
  • Reduserer luftfuktighet 

Les mer om tegl og inneklima på www.byggitegl.no eller www.teglapp.com 

Ytterligere informasjon

Adm. direktør Gitte Krusholm  Nielsen
Tlf. +45 7114 1440
Email: gkn@bygitegl.dk

Byggitegl.no

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia