Klimasikret byggeri er et must i fremtiden

Den globale oppvarmningen er, ifølge Meteorologisk Institutt, en realitet, og med den følger et mer fuktig og ekstremt klima. Hvordan ruster vi moderne bygg til de endrede klimaforholdene? Byggitegl.no setter fokus på fukt- og frostsikre materialer som samtidig gir et sunt inneklima uten muggsopp.

”Fukt- og frostsikre materialer er en absolutt nødvendighet hvis vi skal ruste bygningene våre til fremtidens klimaendringer. Vi vet jo allerede fra de mange skybruddene vi har hatt i det siste, hvor store ødeleggelser vann kan forårsake på bygningsmaterialer og konstruksjoner, hvis de ikke kan tåle fukt og raskt kan avgi vannet igjen. I tillegg til mulige frostskader i våte fasader er råte og muggsopp nesten uunngåelig. Men slik behøver det ikke være”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no

Han forklarer at bl.a. Byggeskadefonden anbefaler byggherrer å bygge i robuste materialer, som tåler det fuktige og skiftende klimaet med økt nedbør, og med flere vekslende frost- og smelteperioder.

Meteorologisk Institutt forventer en gjennomsnittlig temperaturstigning på mellom 2,3 – 4,6 grader i dette århundret. Og temperaturstigningen er allerede synlig, samtidig vil nedbørsmengdene stige helt opp til 30% innen år 2100. Det forutses også en voldsom stigning i vinternedbøren på over 40% på Øst-, Sør- og Vestlandet. Regnvannet og avsmeltningen vil utløse flere flomskred.

”Når man ser på det fremtidige klimaet, slik som Meteorologisk Institutt fremlegger det, stilles det store krav til en solid bygningskonstruksjon som tåler vann”, uttaler han.

Tunge konstruksjoner er mest fuktsikre

Undersøkelser fra Statens Byggeforskningsinstitutt viser at tunge konstruksjoner av murstein og tegl har mindre risiko for fukt og mugg enn lette konstruksjoner.

Det skyldes at murstein av tegl kan oppta fukt og avgi den igjen uten å ta skade og uten å skade den tradisjonelle konstruksjonen, mursteinene inngår i. Tegl er samtidig et uorganisk materiale som hverken kan råtne eller gir næring til muggvekst.

Mange penger å spare

”Kommer det først vann i mange lette konstruksjoner som f.eks. tre, kan det ikke være mye annet å gjøre enn å skifte ut materialene. Man kan ikke alltid avfukte seg ut av problemene, hvis materialene ikke tåler fukt i første omgang. Så er skaden først skjedd, kan det bli veldig dyrt for boligeieren i vedlikehold”, uttaler Tommy Bisgaard og fortsetter:

”Murstein i tegl kan derimot tørke helt igjen uten å ta skade. Det betyr veldig mye for bygningsøkonomien, ikke minst i forhold til forsikring og gjensalg, at man kan beholde konstruksjonen uten fare for dårlig inneklima og større løpende vedlikehold. Mursteinshus med tegltak gir både værbestandige og stort sett vedlikeholdsfrie fasader og konstruksjoner rustet til fremtidens klimaendringer”, poengterer han.

Les mer om klimasikring med tegl her

Les rapporten fra MET.no her 

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia