Kort levetid og myter om pris er dyrt for boligeiere

Myter om prisen på nytt tak narrer boligeiere, og får mange til å velge takmaterialer med kortere levetid. Men hvordan skal man regne ut den reelle prisen?

Når man som boligeier skal legge nytt tak, burde det være pris inklusiv vedlikehold og gjensalgsverdi som avgjør valget, dvs. prisen i løpet av hele takets og husets levetid.

Når taket skal legges, er prisforskjellen liten mellom de forskjellige taktypene. Men på lengre sikt kan prisen variere mye, fordi noen takmaterialer holder i 30 år, mens andre holder i opp til 100 år.

Mange tror det er dyrere å få lagt et tradisjonelt tegltakstein enn andre typer tak. Sånn er det faktisk ikke. Det skyldes bl.a. at materialkostnadene bare utgjør en liten del av totalkostnadene. Prisforskjellen mellom f.eks. 100 m2 betongtakstein og tegltakstein utgjør vanligvis bare ca. 4.000 kr. Ikke så mye, når man tenker på hvor stor investering et nytt tak er.

Mer enn 800 års erfaringer med tegltakstein, viser at gjennomsnitlig levetid på et tegltak er ca. 70-80 år. Mange tegltakstein har ligget i mer enn 100 år.

”Med en levetid på nesten det dobbelte av de billigere løsningene, er forskjellen på ca. 60 kr. pr. m2 en super god investering, spesielt i forhold til vedlikehold og gjensalgsverdi. Merprisen på ca. 4.000 kr., når taket skal legges, er ingenting sammenlignet med hva det koster å skifte ut hele takbelegningen efter 30-40 år, bare fordi man lot sig ”lure” av myten om det ”dyre tak”, forklarer Tommy Bisgaard, direktør for byggitegl.no.

Når man skal investere i nytt tegltak, er det dessuten viktig å tenke på hva som passer til byggestilen og fargen på huset. Røde tegltakstein på taket er veldig karakteristiske, og de kler mange hus utrolig godt. Men tegl er mye mer enn det. Taktegl fås i spennende nyanser med forskjellige overflatebehandlinger, f.eks engobert, blådempet eller glassert. Man kan få naturtegl med patinert overflate, eller brune eller gule tegl. Det gjør det lett å finne de helt riktige teglstein, som passer perfekt til huset.

Fakta om takstein av tegl: 

  • Lang levetid, ca. 70-80 år
  • Naturmateriale
  • Ingen vedlikehold
  • Stort utvalg i form og farge
  • Fås som tradisjonelle tegltakstein samt engobert og glassert
  • Falmer ikke, men får en fin patina
  • Høyere gjensalgsverdi, når eiendommen skal selges

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Multimedia

Multimedia