Kraftigere regn krever tøffere byggematerialer

Det regner mer og mer i Norge. Det betyr at byggematerialene ikke tørker helt før de blir våte igjen. Det er derfor viktig å velge materialer som tåler å være fuktige i lengre perioder – spesielt i forhold til påvirkninger fra frost og sopp- og råteangrep. 

”Hovedtendensen for Norge som helhet er at det blir varmere og våtere. Det er spesielt vinteren som blir varmere. Typisk ligger oppvarmingen på 2 °C i gjennomsnitt over året.” Det skriver Meteorologisk Institutt, på met.no, i deres fremtidsberegninger av det norske klima.

Fordi temperaturen øker, vil en større andel av nedbøren om vinteren komme som regn. Problematikken forverres ytterligere når temperaturen svinger og byggematerialerne står nedfuktet over lang tid. Der er ingen tvil om at de økte nedbørsmengdene vil stille større krav til boligen. Det kan derfor være en god idé å velge værharde materialer som f.eks. murstein og takstein i tegl.

Velg en værbestandig og vedlikeholdsfri fasade
En mursteinsfasade er den mest holdbare fasadeløsningen. Ser man på værbestandighet, er både materiale og konstruksjon avgjørende. Vedlikehold kan ikke kompensere for en dårlig konstruksjon eller svake materialer, og noen materialer er mindre værbestandige enn andre. En trefasade krever også behandling med olje, trebeskyttelse eller maling for å kunne holde seg i minst 20-25 år.

Hvis man velger en mursteinsfasade, kan man nyte godt av materialets mange fordeler. Murstein kan oppta og avgi fukt uten at de angripes av råte og sopp, eller på annen måte tar skade. Det blir enda viktigere etterhvert som klimaet endres og vi får mer regn. Når mursteinsfasaden er riktig utført, med riktig mørtel og murstein og gode konstruksjonsdetaljer, er den også motstandsdyktig mot både regn og frost. Samtidig er ubehandlet murstein vedlikeholdsfri, og har en levetid på over hundre år.

Se mer på www.byggitegl.no

Rolf Tollefsen, Adm. direktør Norske murmestres landsforening tlf. 23 08 75 87

Byggitegl.no

De ledende aktører inden for murværk og tegl står bag byggitegl.no. Sammenslutningen består af såvel norske producenter, forhandlere og udførende muremestre i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor branchen, samt å støtte forskning og utvikling innenfor produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeide med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia