Milliardbesparelser ved klimasikring av nytt offentlig bygg

Klimaforskningen taler sitt tydelige språk: Risikoen for fuktskader i bygninger stiger markant over hele landet. Med utsikt til en stor tilvekst i den kommunale bygningsmassen er det derfor nå vi bør satse på klimasikre byggematerialer. Resultatet kan bli milliardbesparelser på vedlikeholdskontoen.

«Et fuktigere klima betyr økt belastning på alle byggematerialer. Det betyr at det fremover må benyttes langt flere ressurser på vedlikehold enn hittil, spesielt for de materialene som ikke kan motstå mer urolige værforhold. Det å velge klimasikre byggematerialer er derfor helt nødvendig hvis ikke kostnadene til vedlikehold skal løpe løpsk i fremtiden», uttaler Gitte Krusholm Nielsen, direktør i Byggitegl.no.

Ifølge en ny rapport utarbeidet for Byggutengrenser, vil den kommunale bygningsmassen de neste 15 år vokse med 7 millioner m2, og kostnadene til vedlikehold vil samlet sett overstige hele 5 milliarder kroner. Et beløp som kan reduseres markant ved å tenke i fuktsikre byggematerialer.

Økonomisk rutsjebane

«Vi vet fra en rekke beregninger at fukt er årsak til 75 % av alle bygningsskader. Med fukt og råteskader følger stigende kostnader til vedlikehold og reparasjon og stigende forsikringspremier. Det er en økonomisk rutsjebane som innbyggernes skattepenger helst ikke skal sløses bort på. Den økonomisk bærekraftige veien for offentlige bygg går via byggematerialer som både kan tåle fukt og samtidig ikke krever det store vedlikeholdet», uttaler Gitte Krusholm Nielsen.

Høyrisikosonen vokser

Klimaforandringene forventes her i landet å føre til en stigning i nedbør på 20 % og færre nedbørfrie dager. Høyrisikosonen for fuktskader vokser. Det er klimaendringene som er synderen: Høyere temperaturer gir mer fukt og økt veksling mellom frost- og tineperioder. I dag ligger ca. 650 000 av landets hus i høyrisikosonen for råteskader, mens ca. 2,4 millioner hus har moderat råterisiko og 300 000 hus lav risiko. Klimautviklingen snur dette på hodet. I løpet av dette århundre vil ca. 2,5 millioner hus ligge i høyrisikosonen, 800 000 hus vil ha moderat risiko og kun ca. 15 000 hus lav risiko. Forandringene kan allerede ses og merkes, det viser et prosjektsamarbeid mellom Meteorologisk institutt og Sintef Byggforsk.

Fremtidssikre murstein

Ifølge klimaforskeren Hans Olav Hygen fra Meteorologisk institutt blir det enklere for murte teglhus å håndtere klimaendringene enn tradisjonelle norske trehus.

Årsaken er teglets naturlige evne til å oppta fukt og avgi den igjen uten å råtne eller på annen måte ta skade. Samtidig er tegl et uorganisk materiale som ikke gir næring til muggsopp. Når det gjelder vedlikehold, er tegl samtidig et av de minst krevende byggematerialene på markedet. Bruksperioden for tegl er minst 150 år, og ifølge vurderinger fra Teknologisk Institut i Danmark, er kostnadene til vedlikehold av murbygg under 9 norske kroner pr. m2, sett over en periode på 50 år for et nytt bygg.

«Utover det samfunnsøkonomiske aspektet, så er det selvfølgelig også den helsemessige gevinsten ved at fremtidens bygningsmasse er mindre eksponert for f.eks. muggsopp. Men det er et helt annet regnestykke», avslutter Gitte Krusholm Nielsen.

Les mere om klimasikring med tegl på www.byggitegl.no eller www.teglapp.com

Ytterligere informasjon

Adm. direktør Gitte Krusholm  Nielsen
Tlf. 45 7114 1440
Email: gkn@bygitegl.dk

Byggitegl.no

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia