Murhus er mest attraktive

Undersøkelser viser at to av tre skandinaviske arkitekter foretrekker å bo i murte teglsteinhus. Det gagner både inneklima, miljø og lommebok å følge arkitektenes eksempel.

Murstein har i flere hundre år vært et foretrukket byggemateriale. Undersøkelser fra Lunds Tekniske Høyskole viser at hele 60 % av arkitektene selv foretrekker å bo i murhus. Det skyldes blant annet holdbarheten til tegl og lite behov for vedlikehold.

En palett av attraktive egenskaper
Levetid på mer enn 100 år, stor brannsikkerhet og tilnærmet vedlikeholdsfritt er vesentlige faktorer som bidrar til mursteins popularitet. Tegl skaper samtidig et godt inneklima, fordi materialet sikrer god varmeregulering og hjelper til å redusere og regulere luftfuktigheten, slik at fukt unngås og muggsopp ikke trives. I tillegg har tegl en lyddempende effekt, noe som passer godt til boligbygg i byene. 

På den miljømessige siden utmerker tegl seg ved å være et 100 % naturmateriale som ikke inneholder giftige stoffer, og som lett kan gjenbrukes eller deponeres uten å skade miljøet. Lang holdbarhet, lave fyringsutgifter og nesten ingen utgifter til vedlikehold gjør mursteinshus til en god investering.

Direktør for byggitegl.no, Tommy Bisgaard, forstår utmerket teglsteins popularitet hos arkitektene: ”Tegl er ganske enkelt byggematerialenes Topp 1: Design, materialkvalitet og komfort går opp i en høyere enhet. Samtidig er tegl en god investering som aldri går av moten.” 

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia