Murstein skaper trygghet og reduserer risikoen for hærverk

Det er to år siden Ravnkollen Borettslag, ved markagrensen på Romsås, ble ferdige med å forvandle de grå betongblokker til levende mursteinsbygg. Renoveringen har resultert i bedre trivsel og langt gladere beboere.

”Det handler om estetikk og arkitektur, men i stor grad også om trivsel. Når vi omgir oss med god arkitektur, har det innflytelse på hvordan vi trives, både som enkeltidivider og som gruppe. Det viser flere rehabiliteringsprosjekter, både i Norge og i utlandet. Beboerne er blitt mer tilfreds med boligen sin, og med det å bo i et bestemt område, når bygningsmassen har fått et arkitektonisk løft”, forklarer Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Tenkt som nybygg

Det viktigste elementet i renoveringsprosjektet, er å gi bygningene en ny fasade, så de ikke bare ligner gamle hus som er dekket av plater. Man har derfor valgt å kle den utvendige betongen med en forblending av teglstein. Tegl gir bygningene nytt liv og et arkitektonisk løft. I tillegg til ny teglstein på fasadene, er bl.a. bad og fellesarealer fornyet.

Ravnskollen borettslag består av 661 leiligheter. Rehabiliteringsprosjektet er Norges hittil største, med en investering på ca. 400 millioner kroner. Det er brukt 13.000 m2 murstein i en spesiell lys leire. Det er benyttet to tegltyper i fasadene, en hvit og en lys gulbeige. For å gi området en tydeligere identitet, har Arkitektfirmaet 4B utsmykket bygningene med åtte ravner. De er fire meter høye og laget av sort teglstein med blå glasur.

Arbeidet med å renovere nedslitte byområder, slik at folk flytter inn i stedet for ut, har blitt prioritert høyt i de senere år. Det anslås at renoveringen på landsbasis koster 3-4 milliarder kroner årlig. Hensikten er å gi boligene et bedre image, gjøre dem mer nåtidige, og dermed tiltrekke ressurssterke beboere. Det har vist seg å redusere risikoen for hærverk i boligområdene.

”Tegl kan, i motsetning til mange andre byggematerialer, holde i mer enn hundre år og krever ikke noe vedlikehold. I tillegg er tegl svært motstandsdyktig overfor vær og vind og rehabilitering med tegl gir også mulighet for tilleggsisolering. Tegl skaper dermed en solid og arkitektonisk renovering, og medvirker samtidig til en god og langsiktig boligøkonomi”, forteller Tommy Bisgaard.

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Multimedia

Multimedia