Murverksprosjektering lettes med online verktøy

Med beregningsprogrammet ’Murverksprosjektering’ er det lett å prosjektere og dimensjonere et murverk

Byggitegl.no tilbyr nå hjelp til rådgivende ingeniører, arkitekter og murere til å prosjektere murverk. Det skjer gjennom et online-program, som f.eks. kan beregne styrken på en konstruksjon eller på delelementer som f.eks. vegger, teglbjelker eller bindere.

”Vi vet at mange arkitekter og rådgivende ingeniører gjerne vil bruke murstein og tegl. Derfor har vi utviklet et online prosjekteringsverktøy som oppfyller de seneste internasjonale normer, og som vi løpende oppdaterer og vedlikeholder,” forteller Tommy Bisgaard, direktør for byggitegl.no.

Programmet er brukervennlig og oppfyller de internasjonale normer i Eurocode 6.

Finn beregningsprogrammet på http://www.mur-tag.dk/index.php?id=38   

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører inden for murværk og tegl står bag byggitegl.no. Sammenslutningen består af såvel norske producenter, forhandlere og udførende muremestre i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor branchen, samt å støtte forskning og utvikling innenfor produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeide med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia