Nordmenns livskvalitet forverres av dårlig inneklima

Det har blitt større fokus på inneklima, helse, velvære og komfort. Det skyldes blant annet forskningsresultater som viser sammenhenger mellom dårlig inneklima og sykdom.

Velvære og livskvalitet har blitt nøkkelord i dagens samfunn. Nordmenn vil ha et liv med trivsel, god helse og minimalt med stress. Når man ser på hvordan man kan optimere livsbetingelsene, er det helt avgjørende å inkludere boligens fysiske rammer. De fleste tilbringer helt opp til 80-90 % av tiden innendørs, og det gjør dårlig inneklima til en av de absolutte hovedsyndere når det gjelder sykdom og utilpasshet, noe som fører til flere sykedager og dårligere konsentrasjonsevne og produktivitet.

"Hvis ikke vi satser på sunne byggematerialer og god byggeskikk, vil vår livskvalitet og komfort markant forverres. Vi har mange livsstilsykdommer som skyldes vår måte å leve og bo på. Flere nordmenn har et daglig behov for f.eks. astmamedisin, som de kanskje ville kunne unnvære, hvis våre bygninger var bygget i bedre materialer," uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og teglværksforeningen.

Støv, støy og sopp
De helt store syndere for våre helseplager, er dårlig innendørsluft. De viser seg i form av lukt, formaldehyd og fukt, støyplager, trekk, støvpartikler og sopp som sprer seg fort. Det kan derfor lønne seg å velge byggematerialer som f.eks. murstein, som kan redusere, og i flere tilfeller helt fjerne de helseskadelige forholdene. Dette er det viktig å tenke på, fordi våre hus bygges veldig tette og uten en naturlig ventilasjon fra utettheter i konstruksjonen.

Erfaringer fra flere forsøksprosjekter, f.eks. Komfort Husene i Vejle i Danmark, viser at eksponerte, murte vegger innendørs sikrer et godt inneklima. Det skyldes blant annet at murstein akkumulerer overskuddsvarme og avgir den igjen når temperaturen faller. Murstein absorberer fukt – en klar fordel ved både dusjing, matlaving og tøyvask. Samtidig virker murte vegger lydisolerende og har en veldig lav etterklang, så eventuelle støyplager minskes. Alle er viktige elementer når man ser på hvordan livskvalitet preges av de fysiske rammer.

Se mer på www.byggitegl.no

55 % danskere har problemer med dugg på vinduene
48 % har problemer med høy luftfuktighet
35 % synes det er vanskelig å oppnå den ønskede temperatur i et eller flere rom om vinteren
23 % opplever misfarging på vegger, f.eks. bak senger og møbler som står tett opp til ytterveggen
21 % har opplevd at beboere og gjester kan merke mugglukt i huset
Kilde: Rockwool Danmark 

Kontakt Rolf Tollefsen - Adm. direktør Norske murmestres landsforening. Tlf. 23 08 75 87.

Byggitegl.no

De ledende aktører inden for murværk og tegl står bag byggitegl.no. Sammenslutningen består af såvel norske producenter, forhandlere og udførende muremestre i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor branchen, samt å støtte forskning og utvikling innenfor produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeide med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia