Norsk arkitekturpolitikk åpner markedet for tegl

Funksjonelle, attraktive, energivennlige og bærekraftige omgivelser med arkitektur av høy kvalitet. Det har siden 2009 vært grunnsteinen i den norske arkitekturpolitikken, arkitektur.nå. Her kan murstein være veien frem.

”De felleseuropeiske CEN-standarder for bærekraft på både produkt- og bygningsnivå plasserer murstein av tegl i toppen  av bærekraftige byggematerialer. Ønsker man å skape miljøvennlige og kreative omgivelser i høy kvalitet, bør man absolutt undersøke de mange mulighetene med tegl”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Det er innenfor både de miljømessige, sosiale og økonomiske indikatorer at tegl utmerker seg. Faktorer som et godt inneklima, klimabestandighet, gode varmeregulerende egenskaper, høy gjensalgsverdi, lang holdbarhet på minst 150 år og murverks minimale behov for vedlikehold samt lave totale miljøbelastninger sett over hele levetiden, er med på å plassere tegl som et av de mer bærekraftige byggematerialene på markedet.

Funksjonalitet og estetikk går opp i en høyere enhet
I tillegg har arkitekter i mange år eksperimentert med tegl i unike byggverk fra rådhus, museer og kirker til moderne villaer og etasjebygg.

”Vi vet av erfaring at arkitekter er gode til å se mulighetene i tegl. Derfor setter teglbransjen også en ære i å utvikle teglstein i former og farger, som virkeliggjør arkitektenes visjoner. Det er en spennende prosess som resulterer i funksjonelle bygg, som er inspirerende å ferdes i og omkring”, fremhever Tommy Bisgaard.

Tegl til belegning
I tillegg til bygninger kan marktegl også brukes til belegning. I Amsterdam har bystyret valgt marktegl fremfor tradisjonelle belegningsmaterialer som betong og asfalt. Skiftet fra betong til tegl har gitt en CO2-besparelse på 237 kilotonn CO2. Det tilsvarer det årlige CO2-utslippet fra ca. 26 000 husholdninger.

”Når det gjelder tegl er det stort sett uendelige muligheter for å kombinere bærekraftighet med kvalitet og god estetikk. Det handler bare om å tenke i nye baner og overskride tradisjonell bruk av materialer”, poengterer Tommy Bisgaard.

Les mere om mulighetene med tegl på www.byggitegl.no

Se teglbransjens teglapp for arkitekter her

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia