Norsk skolebygg baseres på murstein og sunn totaløkonomi

Mange norske skoler bygges med murstein på grunn av et bedre inneklima og langsiktige økonomiske fordeler som lave driftsomkostninger og minimalt vedlikehold.

Både barne- og eldreområdet opplever i disse årene et veritabelt boom i investeringene, bl.a. i Oslo hvor det i 2014, 2015 og 2016 settes ny investeringsrekord med over 10 milliarder kroner til blant annet nye skoler, nye barnehager og kommunal infrastruktur. En stor del av nybyggeriet og renoveringene utføres i murstein for å optimere inneklimaet og redusere utgiftene til vedlikehold.

Inneklimaet prioriteres høyt
Det er mange gode grunner til at murstein nå vinner frem på bekostning av billigere byggematerialer. De vesentligste årsakene er et bedre inneklima og bedre totaløkonomi. En rekke norske og internasjonale undersøkelser har påvist at elever trives bedre i bygg der det er benyttet teglprodukter.

Murte bygg er en tung konstruksjon med høy varmeakkumuleringsevne. Det betyr at mursteinene lett kan samle opp overskuddsvarme og avgi den igjen, noe som holder temperaturen kjølig om sommeren og varm om vinteren. Tegl er i tillegg et organisk materiale som fremstilles av leire og brennes ved over 1000 grader. Mikroorganismer som sopp kan derfor ikke gro på tegl, da det ikke inneholder noen næring. På denne måten kan tegl oppta fukt uten problemer i motsetning til mange andre produkter.

Murstein er billigst i lengden
Beregninger viser at over en 25-35-årig periode løper kostnadene til drift og vedlikehold av offentlige bygninger typisk opp i flere ganger anleggsprisen. Tenker byggherren derimot totaløkonomien inn i prosjektet fra starten, er det mulig å spare helt opp til 20 % av de samlede kostnadene.

"Å bygge i murstein betyr ofte litt høyere anleggsutgifter, men til gjengjeld har man hvert år store besparelser på drift, service og vedlikehold", forklarer Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no. "Foruten et sunt inneklima gir mursteinsbygg også en vesentlig reduksjon i energiforbruket til oppvarming og kjøling. Murstein belaster heller ikke naturen når materialene til sin tid skal bortskaffes. Så teglløsningene gir også et pent pluss på miljøkontoen", understreker Tommy Bisgaard.

Les mer om fordelene ved mursteinsbygg på byggitegl.no og teglapp.com

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia