Ny app gir inspirasjon til arkitekter

Nå kan landets arkitekter la seg inspirere av teglets mange fordeler. – Byggitegl.no har utviklet en ny web-app med spesielt tanke på samarbeid mellom arkitekter og teglprodusenter.

”Det er håpet vårt at tegl-appen vil inspirere og bli et godt samtale- og samarbeidsredskap når det f.eks. skal velges de mest bærekraftige, energiriktige og holdbare løsningene eller utvikles nye teglsteinsformater som matcher arkitektenes visjoner”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Appen skisserer de mange fordelene ved å bygge i tegl, fra evnen til å skape et godt inneklima og et lavt behov for vedlikehold til de store økonomiske gevinster, som blant annet skyldes besparelser på varme og utskiftning av materialer. Appen inneholder også en rekke konkrete eksempler som illustrerer de mange mulighetene.

Appen dekker et behov
”I teglbransjen har vi erfart et stort behov for et kreativt samtaleredskap når arkitekter og teglprodusenter møtes. Appen imøtekommer dette behovet”, forteller Tommy Bisgaard.

Se teglappen her

Les mer om tegls mange fordeler på www.byggitegl.no

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia