Skrå tegltak er de grønneste

De flate ”grønne takene” får stigende popularitet i Skandinavia. For mange mennesker er de essensen av bærekraftighet. Men ifølge en ny europeisk undersøkelse er skrå tegltak de mest bærekraftige.

25 % bedre enn de flate grønne takene og hele 41 % bedre enn vanlige flate betongtak. Så mye høyere scorer tegltak på bærekraftighetsskalaen. Det viser en ny hollandsk byggforskningsanalyse foretatt for den europeiske bransjeorganisasjonen, Tiles & Bricks Europe, TBE.

Grønn farge er ikke nok

Den skandinaviske teglbransjen har gjennom mange år arbeidet med kartlegging av byggematerialers bærekraft fra vugge til grav. Arbeidet er foregått ut fra de europeiske CEN- og DGNB-bærekraftighetsstandarder. Resultatet av den hollandske undersøkelsen kommer derfor ikke som noen overraskelse:

”Undersøkelsen bekrefter hva vi i bransjen lenge har erfart fra andre kilder. Men konklusjonen kommer muligens overraskende på mange forbrukere. Markedet for byggematerialer er vanskelig å gjennomskue når det gjelder reell bærekraft, og bare fordi noe høres grønt ut, er det dessverre ikke ensbetydende med at det er det mest bærekraftige valget”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.

Den hollandske analysen bygger på en sammenligning av rekkehus med forskjellige takkonstruksjoner. Analysen har sett på konstruksjonenes miljøpåvirkning fra vugge til grav, bl.a. ut fra parametere som bidrag til global oppvarming, ødeleggelse av ozonlaget, forsuring av land og vannressurser samt økotoksisitet.

Andre fordeler ved takhelning

Utover det høye nivået av bærekraft har tegltak også en rekke andre fordeler som knyttes til takets helning:

  • Vannet ledes bort effektivt
  • Ingen hull som samler regnvann og forårsaker vannskader
  • Tåler vekten av snø og leder bort snøen
  • Brannsikkerhet i beste klasse, A1, ifølge europeiske standarder
  • Minimalt energitap gjennom taket
  • Lavt vedlikehold

Les mer om tegltak og bærekraft på www.byggitegl.no eller www.teglapp.no

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia