Slanke løsninger med murstein sikrer optimal energirenovering

Nye høyisolerende kombinasjoner av teglstein og isolering er under utvikling og utprøvning. Løsningen er et effektivt alternativ til den tradisjonelle murverkskonstruksjonen med kombinert hulmursisolering, og gjør det mulig å energirenovere eldre fasader og stadig bevare slanke formurer.

Målet er i første omgang å utvikle en effektiv og optimal løsning til energirenovering av de mange boligene fra 1960- og 1970-tallet, hvor isolering og energiforbruk er lite tidssvarende. Løsningene nytenker teglmuren ved å bruke tynnere teglsteinstyper for ytter- og innermur. De to murene bindes sammen med høyisolerende isoleringsmaterialer ved hjelp av mørtel.

Attraktiv løsning av mange grunner
”De nye teglsteinene øker kun den samlede tykkelsen av en eldre mur med opptil 5 cm. Det betyr at husets dimensjoner både innvendig og utvendig stort sett er uendret etter energirenoveringen. På den måten unngår man at energirenoveringen tar plass fra boligarealet. Samtidig bevares formurene slanke nok til å utnytte husets eksisterende sokler”, forteller direktør for Byggitegl.no, Tommy Bisgaard.

Utover kraftig reduserte energiomkostninger til oppvarming, får husene nye og vakre teglfasader som øker salgsverdien. Det er også mulig for familiene å bli boende under renoveringen.

Lovende innledende eksperimenter
Prosjektets eksperimenter har frem til nå bestått av prøvemuringer i stor skala, hvor man først har imitert en bakmur i en bolig fra 1960-tallet med de uregelmessighetene som må forventes av en slik mur. Etterfølgende er det gjennomført muringsforsøk med forskjellige kombinasjoner av isolering og nye mursteinformater.

”Konsept og konstruksjonsprinsipper for de nye tegltypene er fastlagt. De innledende eksperimentene viser veldig lovende resultater. Neste skritt er å dokumentere effekten i full skala, hvor formurene gjenoppbygges med de nye tegl- og isoleringsløsningene”, forteller en forventningsfull Tommy Bisgaard.

Tegl er et klimasmart byggemateriale
Fordelene med å bruke tegl i moderne bygg er mange. ”Et blikk på totaløkonomien gjør murstein av tegl til Skandinavias mest klimasmarte byggemateriale. Det er et 100 % naturmateriale, krever veldig lite vedlikehold, har en forventet levetid på minst 100 år, og så kan stort sett alle materialene gjenbrukes eller resirkuleres,” siger Tommy Bisgaard.

Les mer om tegl og energirenovering på www.byggitegl.no

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Multimedia

Multimedia