Tegl er som skapt til passivhuset

Grunntanken med passivhuset er å konstruere hus som senker energiforbruket, og som samtidig bidrar til et godt inneklima. Dette er egenskaper som kjennetegner mursteinsbygget.

For å bygge et passivhus, er det avgjørende at materialvalget fører til konstruksjoner som holder på varmen og som er godt isolerte. Et murbygg har de egenskapene. I tillegg er et godt utført murverk tett i seg selv, og virker derfor som vindsperre. I motsetning til mange andre konstruksjoner, kan mursteinsbygget "puste", og derfor både oppta og avgi fukt og vanndamp. Man bor derfor ikke i en "plastpose", selv om huset er et passivhus.

”Med hensyn til oppbygging av vegger, er det ingen forskjell på murte passivhus og tradisjonelle murhus. Isoleringsmengden er større i et passivhus, noe som gir tilsvarende tykkere vegger. Bortsett fra det, er det snakk om tradisjonelle byggeteknikker, med fokus på å redusere kuldebroer. Nye effektive isoleringstyper vil gjøre det mulig å unngå svært tykke vegger. Når det gjelder materialvalg, retter både norske og internasjonale arkitektkontorer oppmerksomheten mot tunge, varmeakkumulerende materialer. Dette i erkjennelse av kvaliteten på en flere tusen års gammel byggeskikk, som utnytter jordens termostabilitet og murverkets varmeakkumulerende egenskaper. Disse konstruktionene er dessuten bærekraftige og holdbare over lang tid”, forteller Tommy Bisgaard, direktør i Bygg-i-tegl.no.

Når man bygger veldig tette og velisolerte hus som passivhus, er det ekstra viktig å være oppmerksom på hvordan man orienterer vinduene i huset i forhold til solen. Vinduer mot syd bidrar positivt til energiregnskapet. Erfaringer viser imidlertid at lette konstruksjoner av f.eks tre og gips, har en økt risiko for overopphetning i sommerhalvåret, og disse konstruksjonene har derfor et økt behov for avkjøling. Dette unngår man i tunge konstruksjoner i mur.

Unngå overopphetning av boligen

Arkitekt og seniorforsker ved Aalborg Universitet i Danmark, Rob Marsh, fastslår at overopphetning av bygninger er et omfattende problem, og at problemet vil vokse i takt med klimaendringer. Han peker på murstein som et velegnet materiale for å unngå overopphetning.

”Det er en tendens til at man bruker mange lette materialer i moderne bygg. Det gir problemer med overopphetning. Man bør interessere seg mer for å oppnå termisk masse, ved å bruke tunge materialer som murstein og betong”.

Kvalitet koster ikke ekstra

”Noen har en oppfattelse av at det er mye dyrere å bygge i tegl. Faktisk er investeringen i et mursteinshus i de fleste tilfeller veldig gunstig, når man tar høyde for reduserte utgifter til vedlikehold og et lavere energiforbruk. Som en ekstra gevinst har et mursteinshus også store fordeler i forhold til inneklimaet, og en høy gjensalgsverdi”, forklarer Tommy Bisgaard. 

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia