Unngå at huset ditt råtner opp innenfra

Dårlig tildekking av byggematerialer, og feil bruk av materialer i forhold til klima og værforhold, kan både ødelegge inneklimaet og gi uopprettelige fuktskader i nybygde hus.

Når man bygger nye hus eller tilbygg, utsettes byggematerialene for vær og vind. Vanligvis blir materialene våte fordi de ikke dekkes ordentlig til, eller fordi været er vått og fuktig når man bygger. Dette skaper gunstige forhold for fukt og sopp i visse materialer. Hussopp er veldig helseskadelig, og svært få forsikringer dekker råte.

Når tre og gips blir fuktig, kan det ta måneder eller år å redusere fuktinnholdet til et akseptabelt nivå. Dette medfører at fukten, via de våte materialene, bygges inn i huset. Når materialene samtidig pakkes inn i tette plastfolier for å øke tettheten i huset, kan dette gi uopprettelige sopp- og råteskader. I Sverige er mer en 160.000 boliger berørt av dette. Byggetradisjonen med bruk av tegl har store fordeler. Tegl utmerker seg ved sin evne til lett å kunne oppta fukt – og avgi den igjen hurtig – uten selv å ta skade, eller skade de konstruksjonene som teglsteinene inngår i.

Tegl er et fornuftige valg i et fuktig klima
Undersøkelser viser at klimaet i Norden blir varmere og mer fuktig, med mildere vintre og flere frost- og tineperioder. I takt med skjerpet krav til tetthet i boligene våre, er fukt derfor et helt sentralt emne. ”Når man velger materialer til huset sitt, er det viktig å ta hensyn til fremtidens klimaendringer, og de nye isoleringskravene. I et fuktigere klima med mildere vintre, har murstein en enorm fordel i forhold til f.eks. tre, som er mye mer sårbart overfor fukt”, sier direktør for byggitegl.no, Tommy Bisgaard.

Forskning fra Danmarks Tekniske Universitet, viser at tegl tørker dobbelt så hurtig som tre. Tegl har samtidig en levetid på mer enn 100 år. Tre har en levetid på mellom 20 og 50 år, avhengig av værets påvirkning og treets behandling. Tre er også veldig sårbart overfor bl.a. sopp og råte.

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia