Velg sunne byggematerialer – for ditt barns skyld

Antallet av barn med astma og allergi stiger. Astma- og Allergiforbundet påpeker at flere enn hvert femte barn har, eller har hatt, astma før de fyller 10 år, mens 10-20% av den samlede norske befolkningen er alvorlig plaget av allergi. Usunt inneklima er en av årsakene. Å velge sunne byggematerialer gagner både barn og voksne.

”Det er skremmende tall, som tydeliggjør hvor viktig det er å overveie hvordan de materialene boligene våre er bygget av, påvirker inneklimaet og vår helse. Her må byggebransjen være sitt ansvar bevisst, slik at bygningene blir sunnere å oppholde seg i”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Fukt, støv og partikler i luften skaper sykdom
Fukt, støv og kjemiske partikler i luften er ødeleggende for inneklimaet og helsen. Visse byggematerialer, f.eks. gips og tre, er meget mottakelige for fukt, og det kan ta måneder eller år for disse å tørke – noe som skaper optimale vekstbetingelser for den helseskadelige muggsoppen.

Velger man derimot å bygge i tegl, legges grunnsteinen til et godt inneklima. Tegl kan uten problemer oppta fukt og avgi den raskt igjen – enda raskere enn mange andre byggematerialer. Derved holder tegl seg tørt og regulerer samtidig både luftfuktigheten og temperaturen, noe som forbedrer inneklimaet betydelig.

I tillegg inneholder tegl ingen kjemiske stoffer, og det avgir hverken støv eller skadelige partikler.

Inneklimaet må prioriteres høyere
”Et sunt inneklima skapes i høy grad ved å velge sunne byggematerialer – især når det gjelder boligens overflater. Vi har dessverre erfart at folk generelt vet for lite om hvilke materialer som skaper et sunt inneklima. Derfor kommer de uforvarende til å velge løsninger som kan gjøre dem selv eller barna deres syke”, uttaler Tommy Bisgaard.

Les mer om inneklima på www.byggitegl.no

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Multimedia

Multimedia