Byggmakker Norgros innfører strenge regler for salg av regnskogtømmer

Ski, 26. desember 2004: Norges største byggevarekjede Byggmakker innfører nye strenge retningslinjer for både salg av regnskogtømmer og produkter utviklet av tropisk trevirke. Ordningen innføres etter aktiv dialog med importører i trevarebransjen og Regnskogfondet.

Byggevarekjedens hovedkontor gjør dette for å sikre at kjeden ikke selger produkter som har bidratt til ødeleggelse av regnskog. Dette betyr i praksis at alle som leverer tømmer og produkter av tropisk trevirke til Byggmakker nå må skrive under på at de ikke vil selge tømmer eller produkter av tropisk trevirke som har bidratt til ødeleggelse av regnskog. - Vi mener at det er naturlig at Byggmakker som markedsleder tar et ansvar, sier administrerende direktør for Byggmakker Norgros, Erik Bødtker Øyno. Vi og våre kunder har et stort fokus på fornuftig miljøvern. – Dette er et lite bidrag fra vår side, sier Øyno. Regnskogene er kjernen i verdens natur. Over halvparten av jordens arter bor i regnskogen, som er et uerstattelig biologisk skattkammer som det er kritisk å ta vare på. Nedhuggingen av regnskogen er dramatisk i global sammenheng. Det selges mye regnskogtømmer i Norge som ikke burde ha vært solgt. Produktene er ikke alltid hva de gir seg ut for å være. For å sikre seg mot falskt salg, har derfor Byggmakker krevd at de største treleverandørene inngår særskilte avtaler hvor de garanterer at tømmeret ikke er regnskogtømmer. Egne standarder er satt i samarbeid med Regnskogfondet og Treimportørenes forening. Disse retningslinjene for vern av regnskog er derfor fra nå et tillegg til leverandørkontraktene som Byggmakker har med sine underleverandører. De aller fleste leverandørene har godtatt de nye leveringsbetingelsene. For ytterligere informasjon, ta kontakt med: Markedsdirektør Lars Hoel, mobil 926 20 235 lars.hoel@norgros.no Administrerende direktør Erik Øyno mobil 901 31 203 erik.oyno@norgros.no Om Byggmakker Norgros Byggmakker er Norges største byggevarekjede med 143 utsalg over hele landet. 20 utsalg eies av Byggmakker Norgros som også er kjedesentralen i Norge. Selskapet utvikler, forvalter og driver lønnsomme kjedekonsepter innen byggevarer mot det private og profesjonelle markedet i Norge. Byggmakker Norgros hadde i 2003 en omsetning på over 3 milliarder kroner, og sysselsatte totalt 446 personer. Byggmakker kjeden samlet omsatte i 2003 for nesten 6 mrd kroner og sysselsetter om lag 2700 personer i dag. Omsetningen i 2004 er sterkt økende. www.byggmakker.no www.norgros.no