Vestlendinger følger strømmen: Seks av ti forventer høye strømpriser i vinter

Pressemelding Vestlendinger følger strømmen: Seks av ti forventer høye strømpriser i vinter (LANGHUS, 16. november 2004) - En landsdekkende undersøkelse utført for byggevarekjeden Byggmakker viser at hele seks av ti vestlendinger forventer høye strømpriser i vinter. Samtidig avdekker undersøkelsen at kun et fåtall tar sine forhåndsregler. Kun to av ti har inngått fastprisavtale på strøm, mens tre av ti oppgir at de har gjennomført enøk-tiltak det siste året. Det er markedsanalyseselskapet Norstat som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Byggmakker. - Fyrer for kråka Undersøkelsen viser at seks av ti nordmenn på landsbasis forventer en ny vinter med høye strømpriser. Samtidig svarer kun en av fire nordmenn at de har gjennomført tiltak for energiøkonomisering (enøk) de siste 12 månedene. - Det er overraskende at så få gjennomfører energiøkonomiserende tiltak, på tross av at mange forventer høye strømpriser. Ofte kan enkle og rimelige enøk-tiltak resultere i betydelige besparelser på strømregningen. Montering av tetningslister i dør og vindussprekker er et enkelt og effektivt enøk-tiltak. Mange nordmenn "fyrer for kråka" i stedet for å sørge for å få mer varme til lavere kostnad, sier kategoriansvarlig for varme i Norgros Byggmakker, Eirik Grøseth. Tre av fire nordmenn har ikke inngått fastprisavtale på strøm, viser undersøkelsen. To av ti svarer at de vurderer å gå til anskaffelse av alternative varmekilder til strøm. Vedovner og varmepumper er mest aktuelle, mens et fåtall sier de vurderer å gå til anskaffelse av pelletsovner. For ytterligere informasjon om undersøkelsen: Eirik Grøseth, Kategoriansvarlig varme, Norgros Byggmakker, telefon: 99 53 50 30 Kjetil Skogly, Marketingsjef Norgros Byggmakker, telefon: 91 36 03 52 Om Byggmakker Norgros Byggmakker er Norges største byggevarekjede. De 138 utsalgene over hele landet står for 22 prosents markedsandel. 20 utsalg eies av Byggmakker Norgros som også er kjedesentralen i Norge. Selskapet utvikler, forvalter og driver lønnsomme kjedekonsepter innen byggevarer mot det private og profesjonelle markedet i Norge. Byggmakker Norgros hadde i 2003 en omsetning på over 3 milliarder kroner, og sysselsatte totalt 446 personer. Byggmakker kjeden samlet omsatte i 2003 for nesten 6 mrd kroner og sysselsetter om lag 2700 personer i da ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no