Pressinbjudan: Skolelevers drogvanor presenteras

CAN presenterar resultat ur 2012 års undersökning av skolelevers drogvanor, både elever i grundskolans år 9 och i gymnasiets år 2. Nytt för i år är att även utvecklingen när det gäller alkoholrelaterade skador och problem bland unga redovisas.

Sedan 1971 har årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförts i Sverige. Sedan 1995 har motsvarande undersökning genomförts i ett 40-tal länder i Europa. Förutom årets svenska siffror gör vi jämförelser med utvecklingen i övriga Europa. 

Tid: Onsdagen den 4 juli kl 11.00-12.00
Plats: Clarion Hotell Wisby, lokal Strandriddaren


Är summan av lasterna konstant?

I år genomför vi också fördjupningsseminariet "Är summan av lasterna konstant?". Trenderna kring konsumtionen av alkohol har fram till mitten av 90-talet varit samma för skolelever och den vuxna befolkningen. Sedan har något hänt, de unga går sin egen väg och minskar sin konsumtion samtidigt som de vuxna ökar sin konsumtion. Vilka är det som dricker och vilka använder narkotika? Är det samma personer som är högkonsumenter eller har en drog bytts ut mot en annan? Är de förändringar vi ser  generella eller är det olika grupper som minskar respektive ökar sin konsumtion? Det är frågor som diskuteras under fördjupningsseminariet.

Tid: Onsdagen den 4 juli kl 14.00-15.00
Plats: Clarion Hotell Wisby, lokal Strandriddaren

Medverkande vid båda seminarierna är Håkan Leifman, direktör vid CAN och Clara Henriksson, utredare vid CAN.

Varmt välkomna!

Tags:

Abonner