TV-kanaler velges på ny måte

(Fornebu, 9. februar 2005) Canal Digital Kabel-TV erstatter det tidligere kanalvalget med grundigere og mer rettferdige utvalgsordninger. Hyppige kundeundersøkelser skal sikre at utvalget av TV-kanaler til enhver tid er i samsvar med hva flest mulig ønsker.

”Utviklingen i både TV-markedet og deltagelsen i kanalvalgene, gjør det nødvendig å modernisere hele systemet for å sette sammen Grunnpakken. Kundenes medvirkning og innflytelse videreføres ved at vi innfører utvalgsundersøkelser,” sier Svein Erik Davidsen, administrerende direktør i Canal Digital Norge. Canal Digital erstatter ordningen med tradisjonelle kanalvalg med jevnlige undersøkelser blant et representativt utvalg av kundene. Tidligere har det vært gjennomført store kanalvalg med flere års mellomrom, hvor samtlige kunde-husstander har hatt anledning til å stemme. Deltagelsen har vært dalende. I det siste kanalvalget avga bare 27 prosent stemme. Canal Digitals undersøkelser viser at blant de som deltok, var menn over 50 år med husstandsinntekt over 500.000 kroner tydelig overrepresentert. ”Canal Digital vil bevare et kundestyrt programtilbud. Dette oppnås best ved såkalte utvalgsundersøkelser. Vi tror valgdeltakelsen i tradisjonelle kanalvalg vil fortsette å synke og bli stadig mindre representative for hele kundegruppen. Vi ønsker derfor å fjerne faren for et skjevt resultat,” sier Svein Erik Davidsen. Canal Digital, som er Norges største kabel-TV-selskap, inngår avtaler med de største TV-kanalene i Norge, Norden og Europa for å kunne tilby et stort og variert tv-tilbud. Grunnpakken består av hele 18 kanaler og gir i tillegg tilgang til en rekke radiokanaler som er tilgjengelig i kabel-tv-nettet. ”For at innholdet i Grunnpakken skal harmonere med de raske forandringene i TV-bransjen, er det riktig å erstatte det tidligere kanalvalget med en kontinuerlig, dynamisk og mer rettferdig prosess,” sier Svein Erik Davidsen. Visningskanalen vil brukes aktivt for å teste om nye kanaler er ønsket blant kundene. I perioder over flere uker vil nyheter vises. Et representativt utvalg av kundene avgjør om nyheter skal erstatte eksisterende kanaler. ” Canal Digital vil sørge for at kundene våre får anledning til å bli kjent med nye kanaler, før de skal si sin mening,” sier Svein Erik Davidsen. De første forandringene i Grunnpakken vil eventuelt bli innført 1. juli i år. Bakgrunnen Canal Digitals nye kundeundersøkelser er i tråd medforskriftene i Kringkastingsloven §4.3, som sier: ”Kabeleier skal undersøke hvilke kringkastingssendinger abonnentene ønsker formidlet i kabelnettet, og plikter å gjennomføre abonnentenes valg av sendinger i samsvar med deres prioriteringer.” Det nye og fleksible systemet for å avgjøre hvilke kanaler som skal med i Grunnpakken oppfyller myndighetenes krav. Relevante myndigheter er holdt løpende orientert om endringene.

Multimedia

Multimedia