Cap Gemini + Ernst & Young Consulting = sant

e for alle - alle for e: Cap Gemini + Ernst & Young Consulting = sant (Paris/Oslo 29.februar 2000) Cap Gemini Group (Cap Gemini og Gemini Consulting) og Ernst & Young Consulting har inngått en avtale om sammenslåing. Det nye selskapet vil fokusere sterkt på e-business og blir et av verdens ledende konsulentselskap med 58.000 ansatte. I Norge har Cap Gemini (650), Gemini Consulting (57) og Ernst & Young Consulting (150) tilsammen 857 ansatte. På verdensbasis omsetter de tre selskapene i dag for cirka 8,5 milliarder dollar. I Norge var omsetningen cirka 750 millioner kroner i 1999. Cap Gemini Group SA, med hovedkontor i Paris, vil gjøre opp med 43,5 millioner Cap Gemini-aksjer (36 prosent av aksjekapitalen) i tillegg til 375 millioner Euro i kontanter. Det har lenge vært kjent at selskapene snakket om å gå sammen. Nå er partene enige om å starte sluttforhandlingene. Operasjonen må godkjennes av selskapenes aksjonærer og partnere. Det er bare konsulentdelen av Ernst & Young som går sammen med Cap Gemini og Gemini Consulting. Operasjonen er global, men vil ha lokale tilpasninger. Avtalen som ble inngått i dag involverer Ernst & Young Consulting i USA, Canada, Storbritania, Tyskland, Frankrike, Spania og Italia. I løpet av de nærmeste ukene skal Ernst & Young Consulting- partnerne i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Nederland, Belgia, Australia og New Zealand stemme over avtalen. Det er ventet at de norske partnerne godtar avtalen. Ernst & Young Consulting er et av konsulentselskapene i Norge med sterkest vekst, målt i omsetning. Hovedsatsningsområdene for Ernst & Young Consulting er strategi og forretningsutvikling. Cap Gemini og Gemini Consulting er selvstendige selskapsenheter innen samme konsern. Mens Gemini Consulting driver rendyrket Management Consulting, har Cap Gemini dyp kompetanse og gjennomføringsevne innen informasjonsteknologi. Gemini Consulting har bygd en sterk nordisk rådgivningsenhet med utgangspunkt i Norge. Ernst & Young Consulting er allerede store i Norden, med mellom 500 og 600 konsulenter. Gemini Consulting har 120 konsulenter i Norden. Integrering for e-business Norske bedrifter vil mer enn noen gang trenge konsulenthjelp for å omstille virksomheten til den nye økonomien e-business-revolusjonen skaper. Den nye økonomien vil kreve gjennomgripende endringer i hele verdikjeden. For å virkeliggjøre potensialet i denne utviklingen må den fremste forretningsforståelsen og IT-kompetansen veves sammen. Fancy hjemmesider er langt fra nok. Dette gjelder spesielt i business-to- business markedet. Markedet etterspør en sterkere integrering mellom tradisjonell bedriftsrådgivning og IT. -- Vi vet hvordan forretningsutvikling, strategi og IT skal integreres for å gi best effekt for kundene, sier Arne Oen, Trygve Gjertsen og Pål Wæhle, norske hovedpersoner i sammenslåingen. -- Vi gleder oss til å få Ernst & Young Consulting på laget. De er ledende på metodiske løsninger for forretningsutvikling. Deres metoder har gitt klare målbare resultater, sier administrerende direktør i Cap Gemini Norge AS, Arne Oen. -- Sammenslåingen gjør at vi kan nyte godt av den kompetansen og gjennomføringsevnen Cap Gemini og Gemini Consulting har. Gemini Consulting har solid bransjekunnskap i tunge bransjer, og opererer i hele verden. Cap Gemini har dyp teknologisk kunnskap som våre kunder nå får nyte godt av. Ernst & Young Consulting og Gemini Consulting utfyller hverandre bransjemessig, kompetansemessig og geografisk, sier leder i Ernst & Young Consulting i Norge, Trygve Gjertsen. -- Gemini Consulting og Cap Gemini er verdensledende på Management Consulting og IT-løsninger. Sammen med Ernst & Young Consulting kan vi gi kundene løsninger som representerer det beste fra tre verdener. Særlig er Ernst & Young Consulting` systemer for kunnskapsdeling viktig for oss, sier ny norges-sjef i Gemini Consulting, Pål Wæhle. Kundene til Cap Gemini, Gemini Consulting og Ernst & Young Consulting kan i framtida nye godt av kompetansen til 58.000 ansatte på verdensbasis (Ernst & Young Consulting har 18.000 ansatte). VIL SAMARBEIDE: Pål Wæhle, ny norges-sjef i Gemini Consulting (fra venstre), Trygve Gjertsen, leder Ernst & Young Consulting i Norge og Arne Oen, administrerende direktør Cap Gemini Norge AS vil slå seg sammen for å fokusere enda sterkere på e-business. FOTO: ØRN E. BORGEN/SCANPIX Denne pressemeldingen og bildet finnes på www.newsonline.nu/capgemini Link til den internasjonale pressemeldingen: www.capgemini.com/ey For mer informasjon, kontakt: Cap Gemini Norge AS v/ administrerende direktør Arne Oen. Telefon 22 05 22 05 eller mobil 911 14 975 Gemini Consulting i Norge v/ Pål Wæhle. Telefon 22 01 85 00 eller mobil 911 84 009 Ernst & Young Consulting v/ leder Trygve Gjertsen. Telefon 22 03 68 15 eller mobil 928 38 871 Cap Gemini Norge AS Oppstart: 1967 (Da het selskapet Data Logic, overtatt av Cap Gemini Sogeti i 1980) Omsetning i 1999: 604 millioner norske kroner Antall ansatte: 650 Forretningsområder: Business and IT Consulting IT-services Project Managers Information Systems Management Spesielt fokus på: e-business Costumer Relations Management Supply Network Application Management Gemini Consulting Norge AS Oppstart: 1945 (Iko) 1991 (sammen med Gemini) Antall ansatte: 57 Forretningsområder: Oil and Gas Finance Travel and Transport Insurance and Banking Telecom and Media Manufacturing and Distribution Pharmaceutical Ernst & Young Consulting Norge Oppstart: 1993 Omsetning i 1999: 135 millioner norske kroner Antall ansatte: 150, hvorav seks er partnere Forretningsområder: Strategi IT-baserte prosessforbedringer Økonomisk styring Search & Selection Bildetekst: VIL SAMARBEIDE: Pål Wæhle, ny norges-sjef i Gemini Consulting (fra venstre), Trygve Gjertsen, leder Ernst & Young Consulting i Norge og Arne Oen, administrerende direktør Cap Gemini Norge AS vil slå seg sammen for å fokusere enda sterkere på e-business. FOTO: ØRN E. BORGEN/SCANPIX Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=31121 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01130/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker