Fire av ti europeiske selskaper rekker ikke Euro-fristen

Undersøkelse fra Cap Gemini Ernst & Young og The Association for the Monetary Union of Europe, presentert på ECOFIN-møtet i Brussel: Fire av ti europeiske selskaper rekker ikke Euro-fristen Euro-landene er forvirret om overgangen til Euro som felles myntenhet fra 1. januar 2002. Mange risikerer å ikke være ferdige med sine forberedelser i tide. Det viser en rapport fra Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) og The Association for the Monetary Union of Europe (AMUE). Det er tretten måneder til Euro-landene skal ha én felles myntenhet. Undersøkelsen viser at 40 prosent ikke tror de rekker fristen 1. januar 2002. En femtedel av de spurte er fortsatt i en tidlig fase av planleggingen. Ti prosent har ennå ikke startet Euro-forberedelsene. 1.000 store organisasjoner berørt av Euroen i Belgia, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland og Østerrike er med i undersøkelsen. 55 prosent av bedriftene har over 1.000 ansatte. Det er store forskjeller mellom de tolv Euro-landene. I Østerrike har 45 prosent av selskapene i undersøkelsen allerede tatt i bruk Euro som basis valuta, mot ni prosent i Portugal. Det er også bransjevise forskjeller; bare fem prosent av de spurte innen offentlig sektor er klare for Euro, mens 30 prosent av bank- og produksjonsbedriftene i dag bruker Euro. De dårlige forberedelsene kan skyldes mangelfull informasjon og liten kunnskap om reglene for overgangen til Euro. 25 prosent av de spurte svarte at de kan beholde sine regnskaper i dagens myntenhet etter 1. januar 2002, mens mange land i Europa allerede har annonsert sanksjoner hvis selskapene ikke kan dokumentere sitt skatteregnskap i Euro i 2002. Undersøkelsen slår også fast at europeiske virksomheter ikke ser mulighetene ved å kombinere arbeidet med den nye myntenheten med organisatoriske forbedringer og utvikling av sin e-business strategi. Bare 16 prosent har vært bevisst disse mulighetene og utnyttet dem. The Monetary Union of Europe ble grunnlagt i 1987 av europeiske industriledere som så fordelen av en stabil felles europeisk valuta. Totalt representerer AMUE bedrifter med til sammen åtte millioner ansatte. AMUE er et privat non-profit selskap. Denne pressemeldingen og undersøkelsen i sin helhet ligger på http://www.newsonline.no/cgey Vedlagte filer: Executive_presentation.ppt (Powerpoint format) Vedlagte filer: Infraforces-118_slides.ppt (Powerpoint format) ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00140/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00140/wkr0003.ppt Executive presentation http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00140/wkr0004.ppt Infraforces-118