Fusjonsavtale godkjent av Cap Geminis generalforsamling

Fusjonsavtale godkjent av Cap Geminis generalforsamling Cap Geminis aksjonerer har i generalforsamling 23. mai godkjent betingelsene for overtagelse av Ernst & Young Consulting, som bla innebærer kompensasjon i form av utstedelse av 42,7 millioner nye aksjer og et beløp på 375 millioner euro. Som tidligere informert har Ernst & Youngs partnere i forbindelse med aksjeutvidelsen solgt 10,7 millioner aksjer til Franske investorer (til 166 euro pr aksje) og til internasjonale investorer (til 173 euro pr aksje). Det betyr en samlet kapitalutvidelse på 1,85 milliarder euro. Det totale antallet aksjer lagt ut for salg kan øke til 1,6 millioner for dekning av eventuelle overtegnelser, eller for stabiliseringsårsaker. Globale koordinatorer og tilretteleggere i prosessen har vært Credit Agricole Indosuez Lazard, Goldman Sachs International og Morgan Stanley Dean Witter. På generalforsamlingen i Cap Gemini Group ble det besluttet å utnevne et nytt styre bestående av 11 medlemmer (Christian Blanc, Paul Hermelin, Pierre Hessler, Michel Jalabert, Serge Kampf, Ruud van Ommeren, Terry Ozan, Bruno Roger, Ernest-Antoine Selliere, Geoff Unwin og Guy de Wouters), samt to ikke stemmeberettigede medlemmer (Chris van Breugel and Philip Laskawy). Selskapets nye styre kom sammen like etter generalforsamlingen og utnevnte Serge Kampf som styreformann. Etter forslag fra styreformann utnevnte styret også fire Group Managing Directors: Geoff Unwin som Chief Executive Officer, Paul Hermelin som Chief Operating Officer, samt Pierre Hessler og Terry Ozan. Den nye Executive Committee vil ha åtte medlemmer: De fire Group Managing Directors og fire Group Vice Presidents (Hubert Giraud, Mark Hauser, Frédéric Lemoine og Dale Wartluft. Styret vedtok også å omgjøre betingelsene for gjenkjøp av selskapets aksjer (regulert etter dagens markedssituasjon), ved å sette en maksimumspris for kjøp til 350 euro (tidligere 400 euro) og minimumspris for salg til 150 euro (tidligere 200 euro). Den nye gruppen vil være nummer 5 i verden på området forretningsrådgivning og informasjonsteknologi, med en omsetning sist år på 7,7 milliarder euro og 57 000 ansatte (pro-forma 1999). Gruppen vil ha en ideell geografisk fordeling (37% av omsetningen i Nord Amerika og 59% i Europa) og en eksepsjonelt god sektorkompetanse spesielt innen telekom, finans og farmasi. I tillegg er gruppen perfekt posisjonert innen e-business med 1,6 milliarder i signerte kontrakter innenfor dette området. Denne pressemeldingen finnes også på www.newsonline.nu/capgemini ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00280/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker