Norge leder an på viktig miljøområde: Utslipp fra oljeindustrien tilgjengelig på nett

Norge leder an på viktig miljøområde: Utslipp fra oljeindustrien tilgjengelig på nett Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) har utviklet en sentral database på oppdrag fra Oljeindustriens Landsforening (OLF) der alle utslipp fra oljeindustrien registreres. Også Statens Forurensningstilsyn (SFT) og Oljedirektoratet er involvert i løsningen. OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til letevirksomhet og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Organisasjonen bistår operatørene på norsk sektor med å innrapportere utslippstall til myndighetene i henhold til offentlige regler. Løsningen fra CGE&Y - EnvironmentWeb - åpner for nye muligheter for å analysere utslippsdata. Fremfor kun å utarbeide skriftlige rapporter vil oljeselskaper og myndigheter med enkelhet kunne analysere trender, avvik og gjerne sammenstille felt med forskjellig produksjonsteknologi. I EnvironmentWeb har CGE&Y utviklet et kraftig rapporteringsverktøy som gjør brukere i stand til enkelt å ta ut korrekte rapporter på selskapenes utslipp til luft og sjø. Dette har tidligere vært et møysommelig arbeid som har bestått i å sammenstille en mengde data. Den nye teknologien gir OLF, SFT, Oljedirektoratet og operatørene tilgang til betydelig flere måleparametere samtidig som arbeidet med innrapportering kraftig forenkles. Per i dag finnes det ikke tilsvarende rapporteringsløsninger internasjonalt. CGE&Y er med 650 ansatte en av Norges største IT-konsulentselskaper. Selskapets avdeling i Stavanger er et kompetansesenter for rådgivning, programvareutvikling og integrasjon innenfor olje- og gassindustrien. - Vi så et komplisert behov som vi kunne løse ved hjelp av en teknologisk tankemåte. Selve programvaren er kun det synlige resultatet av arbeidet åtte personer har utført, sier leder for prosjektet Roar Håland i CGE&Y, som vektlegger viktigheten av å kunne strukturere det som i utgangspunktet er ustrukturert informasjon om utslippene. - CGE&Y har sammen med deltakere fra operatører og myndigheter klart å modellere hva som tidligere har vært lite sammenlignbar og ustrukturert informasjon, sier Bente Jarandsen, OLFs prosjektleder for EnvironmentWeb. CGE&Y har i tillegg til utvikling inngått en treårig avtale med OLF om drifting og bistand av EnvironmentWeb. Avtalene har en samlet verdi på mer enn tre millioner kroner. - Utvikling av EnvironmentWeb, sammen med drift og bistand, synliggjør godt industrikompetansen og tjenestebredden mer enn 40 CGE&Y medarbeidere tilbyr i Stavanger, fastslår Ole Evensen, direktør i CGE&Y Stavanger. EnvironmentWeb er utviklet over Microsofts .NET plattform, noe som gjør at operatørene enkelt kan rapportere inn via nettet eller integrere egne dataverktøy direkte til databasen. Løsningen vil være operativ 1. januar 2004, tidsnok til at operatørene kan ta den i bruk i god tid før første rapportering til myndighetene som skjer i mars. EnvironmentWeb vil være tilgjengelig over SOIL, oljeindustriens eget bransjenett. Fakta om Cap Gemini Ernst & Young Cap Gemini Ernst & Young er en av verdens største tilbydere av tjenester innen Consulting, Teknologi og Outsourcing. Vi bistår våre kunder i implementering av strategier og utnyttelse av teknologi. Cap Gemini Ernst & Young har 50 000 ansatte på verdensbasis hvorav 650 i Norge fordelt på 6 kontorer. Selskapet omsatte for 7,047 milliarder euro i 2002. Ytterligere informasjon og kontaktadresser er tilgjengelig på no.cgey.com For ytterligere informasjon: Cap Gemini Ernst & Young Oljeindustriens Direktør Stavanger: Ole Landsforening Eyvind Evensen Senior rådgiver ytre miljø: E-post: ole.evensen@cgey.com Bente Jarandsen Mobil: 48 11 20 81 E-post: bja@olf.no Mobil: 91 88 62 41 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00200/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker