Partnerskap for papirløse sykehus

Report this content

Partnerskap for papirløse sykehus Cap Gemini Ernst & Young og DIPS ASA offentliggjør i dag en avtale om felles satsning på utvikling av pasientinformasjonssystemer i helsevesenet. Norske sykehus og helseforetak får nå to solide samarbeidspartnere og en enestående anledning til å ta et stort skritt nærmere det papirløse sykehus. DIPS har kompetanse og programvare innen pasientinformasjonssystemer. Cap Gemini Ernst & Young er sterke innen prosessforbedringer og organisasjonsutvikling, prosjektledelse, systemintegrasjon og IT-drift. DIPS har utviklet en brukervennlig, integrert løsning for sykehus som inkluderer elektronisk journal. Sykehusene kan forbedre pasientbehandlinger ved å kutte papirjournalen til fordel for en elektronisk journal. Avtalen innebærer at de to selskapene i større grad rendyrker sine sterke sider - DIPS som produktleverandør og Cap Gemini Ernst & Young som tjenesteleverandør. I praksis betyr dette at DIPS overtar Cap Gemini Ernst & Youngs psykiatri-løsning, CAPSY, og de avtaler om rettigheter og forpliktelser som er knyttet til dette. Dette muliggjør full integrasjon mellom somatikk- og psykiatriløsninger, samt tilgang på nye moduler som elektronisk pasientjournal, sykepleiedokumentasjon, medisinering, sykmelding, oppgaveprioritering og løsning for laboratoriesvar. DIPS vil etablere et kontor i Trondheim med særlig fokus på løsninger til psykiatrisektoren. -- DIPS, som allerede er en sterk aktør i dette markedet i Norge, vil gjennom dette samarbeidet bli enda sterkere både ved at markedsandelen vokser kraftig innen psykiatrimarkedet, og ved at man gjennom samarbeidet med Cap Gemini Ernst & Young har mulighet for å levere enda bedre totalpakker til sykehusene der implementering og strategisk arbeid opp mot IKT-løsninger inngår i totalproduktet, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS. -- Vi vil bidra med organisasjonsutvikling, prosjektledelse og bistand til utvikling av løsninger i tett samarbeide med DIPS. Vi vil også bistå sykehusene med integrasjon mot støttesystemer som innkjøp, lager, økonomi og personal, sier Erik Normann, leder for Offentlig og Helse i Cap Gemini Ernst & Young. DIPS og Cap Gemini Ernst & Young understreker at denne avtalen ikke begrenser selskapenes uavhengighet som selvstendige leverandører til helsemarkedet. For ytterligere informasjon, kontakt Erik Normann, leder for Offentlig og Helse i Cap Gemini Ernst & Young i Norge på telefon 41 52 11 49 eller administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS ASA, telefon 901 43 417. Denne pressemeldingen ligger også på http://www.newsonline.no/cgey. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00220/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker