Pressemelding: Elektronisk forvaltning: Norge nr. 7 i Europa, men jumbo i Norden på e-forvaltning

Pressemelding: Elektronisk forvaltning: Norge nr. 7 i Europa, men jumbo i Norden på e-forvaltning OSLO, 02. mars 2004: Norge er blant de landene som har kommet lengst i å tilrettelegge for at befolkningen kan bruke Internett for å kommunisere med offentlig forvaltning. Det viser Cap Gemini Ernst & Youngs rapport om elektronisk forvaltning, som nylig er gjennomført på oppdrag fra EU-kommisjonen. Men den norske forvaltningen er ikke kommet like langt som hverken Sverige, Danmark eller Finland. Og den sakker stadig akterut. Bakgrunn EU-kommisjonen har bestilt rapporten som et ledd i sitt initiativ "eEurope", som tar sikte på å tilrettelegge offentlige tjenester for Internett med den hensikt å forenkle bruken både for privatpersoner og næringsliv. Elektronisk offentlig forvaltning er et prioritert arbeid både i EU og i Norge. I Norge drives e-forvaltnings-initiativet som et ledd i "eNorge 2005", som er en samlet plan for Regjeringens IT-politikk. E-forvaltningsinitiativet i Norge sees også som et viktig ledd i omstillingsarbeidet i offentlig sektor. Rapporten er den fjerde siden 2001 og omfattet 15 medlemsland samt Norge, Island og Sveits. Undersøkelsene som danner grunnlaget for rapporten ble gjennomført i oktober 2003. Typiske rutinemessige offentlige tjenester ble gjennomgått for å kartlegge hvorvidt tjenestene kunne gjennomføres via nettet. Det ble skilt mellom tjenester for privatpersoner (så som kjøretøyregistrering, utskrift av fødselsattest, flyttemelding osv.) og tjenester for næringslivet (f.eks. bedriftsskatt, moms, selskapsregistrering, og statistikkinnsendelse). Graden av sofistikasjon (fra enveis informasjonskanaler via toveis interaktivitet til komplett Internett-basert saksbehandling), ble også testet. Europeiske funn Undersøkelsen bringer på det rene at offentlige tjenester for privatpersoner ikke er like godt tilrettelagt for Internett-bruk som tjenester for næringslivet. Mens 32 prosent av tjenestene rettet mot privatpersoner er tilgjengelige på Internett, er tallet for tjenester rettet mot næringslivet 63 prosent. Luxembourg er det eneste av landene dekket av undersøkelsen som ikke har minst 25 prosent av sine offentlige tjenester på nett. De aller fleste land har, for de tjenester som er tilgjengelige på nett, beveget seg videre fra enveis informasjon til interaktivitet og toveis kommunikasjon. Danmark har tilrettelagt flest tjenester fullt ut for Internett-bruk (nesten 75 prosent). Østerrike er nest best. Sverige er nr. 3, men har kommet lengst mht. sofistikasjon av de tjenester som er lagt på nett. Seks land har mer enn 50 prosent av sitt offentlige tjenestetilbud på nett. Norge Norge er bedre enn gjennomsnittet av europeiske land både mht. antallet tjenester som er tilgjengelige for Internett-bruk, og graden av sofistikasjon. Norge har ca. 45 prosent av sine tjenester fullt tilgjengelige på Internett og er nr. 7 på en rangering over hvilke land som har tilrettelagt flest tjenester fullt ut for Internett. Disse nett-tilgjengelige tjenestene har en sofistikasjonsgrad på 75 prosent. Sverige, Danmark, Finland, Østerrike og Irland har mer sofistikerte tjenester enn Norge. Felles for Norge og disse landene er, ifølge undersøkelsen, at tjenestene er såvidt langtkomne at de tilbyr enda mer enn toveis interaktivitet. 15 av 18 tjenester hadde en form for Internett-tilrettelegging, men bare 6 var fullt tilrettelagt for Internett. Disse seks tjenestene er ligning, jobbsøk, arbeidsledighetstrygd, studielån, offentlige biblioteker og immatrikulering i høyere utdannelse. Som Europa for øvrig, legger forvaltningen bedre til rette for næringslivet enn privatpersoner. Av 8 testede tjenester hadde Norge 7 med Internett-tilrettelegging. Av disse var 4 fullt tilrettelagt for Internett. Norge er blant de 4 landene som i løpet av de to siste årene har utviklet seg minst. Mens f.eks. Østerrikes offentlige tjenestetilbud på nett er blitt over 40 prosentpoeng mer avansert enn i 2001, har Norges tjenester blitt litt over 10 prosentpoeng mer avanserte. Cap Gemini Ernst & Youngs salgs- og markedsdirektør i Norge, Sverre Weisteen, forklarer funnene slik: "Norge har sakket akterut i forhold til andre land. Norge anvender vanligvis ny teknologi tidlig, dette gjaldt også online-teknologien som er nødvendig for enkel e-forvaltning. Men avanserte Internett-løsninger krever endring ikke bare av teknologi, men det viktigste av alt er mennesker og av arbeidsprosesser. Og det krever samhandling mellom enheter, i dette tilfellet offentlige etater. Når det kommer til endring av arbeidsrutiner og gjennomføring av endringsprosesser har Norge en tradisjon for å være unnvikende. Dette er det vanskeligste. Så også når det kommer til e-forvaltning". Fakta om Cap Gemini Ernst & Young Cap Gemini Ernst & Young er en av verdens største tilbydere av tjenester innen Consulting, Technology og Outsourcing. Vi bistår våre kunder i implementering av strategier og utnyttelse av teknologi. Cap Gemini Ernst & Young har 48 000 ansatte på verdensbasis hvorav 650 i Norge fordelt på 6 kontorer. Selskapet omsatte for 5,754 euro i 2003. Ytterligere informasjon og kontaktadresser er tilgjengelig på no.cgey.com Bilde av Sverre Weisteen kan lastes ned fra http://www.no.cgey.com/news/mngmt-downloads/weisteen.asp For ytterligere informasjon: Salgs- og markedsdirektør Sverre Weisteen E-mail: sverre.weisteen@cgey.com Mobiltlf. 90151288 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/02/20040302BIT20560/wkr0008.doc Tilhørende grafer

Dokumenter og linker