Skattedirektoratet har tildelt konsulentselskapet Cap Gemini Ernst & Young og programvareleverandøren

Report this content

Skattedirektoratet har tildelt konsulentselskapet Cap Gemini Ernst & Young og programvareleverandøren SAP kontrakt for leveranse av lønns- og personalsystem til direktoratet, skattefogdkontorene og statlige virksomheter. Leveransen omfatter konsulentjenester og lønns- og personalsystemet mySAP HR. Etableringen og innføringen av den nye løsningen er planlagt gjennomført i to faser. Først kommer et pilotprosjekt for Skattedirektoratet, Utenriksdepartementet, Norad, Høgskolen i Agder, Høyskolen i Nesna og to skattefogdkontor. I neste fase er det planlagt et hovedprosjekt med bred innføring av SAP-systemet for statlige virksomheter, som er kunder av skattefogdkontorene. Dagens løsning omfatter cirka 50.000 fast ansatte og omlag 100.000 honorarmottakere, fordelt på 500 statlige virksomheter. Typiske personaloppgaver er personaladministrasjon, rekruttering, lønnsutbetaling, reiseregningsregistrering, timeregistrering og fraværsregistrering. Størsteparten av disse oppgavene gjøres i dag manuelt av hver enkelt arbeidstaker, for deretter å registreres på nytt. Når den nye løsningen er på plass, vil de ansatte selv oppdatere sin egen informasjon via en web-basert løsning. -- Innføringen av SAP vil bety en betydelig effektivisering av arbeidsprosessene innenfor personalrelaterte oppgaver i Staten, sier Jan Heyerdahl Elfving, prosjektleder for SAP-prosjektet i Skattedirektoratet. -- Det er tverrpolitisk enighet om at det er behov for å modernisere og effektivisere offentlig sektor. Dette betyr blant annet investeringer i moderne it-løsninger som skal bidra til en hurtigere og mer effektiv behandling av oppgaver med omfattende transaksjonsvolum, sier Heyerdahl Elfving. -- Etter lang tids forhandlinger er vi veldig tilfredse med å bli valgt som partner i dette prosjektet sammen med SAP. Det er spennende og utfordrende å få lov til å innføre en ny og fremtidsrettet løsning for en så viktig kunde som Skattedirektoratet, sier salgs- og markedsdirektør Ottar Skeide i Cap Gemini Ernst & Young. -- Skattedirektoratet har gjort et grundig forarbeid og tenkt strategisk ved sitt valg av SAP. Fleksibiliteten i SAPs programvare viser at Skattedirektoratet har satset på en helhetlig løsning, skalerbar og med lang levetid, sier administrerende direktør Knut Morten Aasrud i SAP Norge. --Etter at suiten mySAP.com ble valgt til GOLF-programmet i Forsvaret før jul, følte vi at våre muligheter hos Skattedirektoratet ble bedret. På verdensbasis har SAP 2.800 kunder i offentlig sektor. For mer informasjon, vennligst kontakt: Dag Helge Gundersen Seksjonssjef og prosjekteier i SKD 22 07 75 75 Ottar Skeide Salgs- og markedsdirektør 24 12 75 71 Cap Gemini Ernst & Young Norge Knut Morten Aasrud Adm. Dir. SAP Norge 67 52 94 00 Denne pressemeldingen ligger også på http://www.newsonline.no/cgey, sammen med et digitalt, høyoppløselige bilde fra signeringen av avtalen. På bildet fra venstre: Sverre Weisteen, Cap Gemini Ernst & Young, Knut Morten Aasrud, SAP, Jan Magnus, Skattedirektoratet, Dag Helge Gundersen, Skattedirektoratet, Jan Heyerdahl Elfving, Skattedirektoratet, Haakon Brandtzæg, Cap Gemini Ernst & Young og Pål Kallerud, SAP. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=31108 Om Skattedirektoratet Les mer på www.skatteetaten.no Om Cap Gemini Ernst & Young Cap Gemini Ernst & Young er et av verdens ledende konsulentselskap innen forretningsrådgivning og informasjonsteknologi. Selskapet skaper strategiske forandringer gjennom e-business løsninger, systemdesign, integrasjon, IT konsulenttjenester og outsourcing for å sikre vekst for våre kunder. Cap Gemini Ernst & Young Group har 56.500 ansatte på verdensbasis og omsatte for 8,4 milliarder Euro i 2001. Aksjen er notert på Paris-børsen. Les mer på http://cgey.com eller http://no.cgey.com Om SAP SAP er verdens fremste leverandør av e-business løsninger. Ved hjelp av e-business suiten mySAP.com kan selskaper over hele verden forbedre sine forretningsrelasjoner med kunder og partnere, strømlinjeforme virksomheten og oppnå betydelig effektiviseringsgevinster i forsyningskjeden. I dag har over 17,000 selskaper i mer enn 120 land over 37,500 installasjoner av SAP programvare. Selskapet er notert på flere børser, blant annet i Frankfurt og New York Stock Exchange under symbolet "SAP". Se også hjemmeside: www.SAP.com og www.SAP.com/norway SAP Norge AS Postadresse: Besøksadresse: Telefon: (+47) 67 52 94 00 Postboks 42 Vollsveien 6 Telefax: (+47) 67 52 94 01 N - 1324 Lysaker N - 1324 Lysaker www.SAP.com/norway Cap Gemini Ernst & Young Postadresse: Besøksadresse: Telefon: (+47) 24 12 80 00 Pb. 475, Skøyen Hoffsveien 1 D Telefax: (+47) 24 12 80 01 N - 0214 Oslo N - 0275 Oslo http://no.cgey.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00990/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00990/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker